Παρασκεύη 25 Μάιου 2018
Πότε:
04/10/2017 – 29/12/2017 όλη την ημέρα
2017-10-04T21:00:00+00:00
2017-12-29T22:00:00+00:00

Eρέτρια

Πότε:
04/10/2017 – 29/12/2017 όλη την ημέρα
2017-10-04T21:00:00+00:00
2017-12-29T22:00:00+00:00
Πότε:
04/10/2017 – 29/12/2017 όλη την ημέρα
2017-10-04T21:00:00+00:00
2017-12-29T22:00:00+00:00
Πότε:
04/10/2017 – 29/12/2017 όλη την ημέρα
2017-10-04T21:00:00+00:00
2017-12-29T22:00:00+00:00
Πότε:
04/10/2017 – 29/12/2017 όλη την ημέρα
2017-10-04T21:00:00+00:00
2017-12-29T22:00:00+00:00
Πότε:
04/10/2017 – 29/12/2017 όλη την ημέρα
2017-10-04T21:00:00+00:00
2017-12-29T22:00:00+00:00
Πότε:
04/10/2017 – 29/12/2017 όλη την ημέρα
2017-10-04T21:00:00+00:00
2017-12-29T22:00:00+00:00
Πότε:
04/10/2017 – 29/12/2017 όλη την ημέρα
2017-10-04T21:00:00+00:00
2017-12-29T22:00:00+00:00
Πότε:
04/10/2017 – 29/12/2017 όλη την ημέρα
2017-10-04T21:00:00+00:00
2017-12-29T22:00:00+00:00
Πότε:
04/10/2017 – 29/12/2017 όλη την ημέρα
2017-10-04T21:00:00+00:00
2017-12-29T22:00:00+00:00

Ανακοίνωση σχετικά με τα βοσκοτόπια στο Δήμο Ερέτριας

Πότε:
04/10/2017 – 29/12/2017 όλη την ημέρα
2017-10-04T21:00:00+00:00
2017-12-29T22:00:00+00:00

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

& ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση : ΕΥΔΗΜΟΥ ΚΡΑΤΑΙΜΕΝΟΥΣ

Τ.Κ. ΕΡΕΤΡΙΑ 340 08

e-mail:eretriad@otenet.gr

 

 

 

 

 

Ο Δήμος Ερέτριας ανακοινώνει ότι παρελήφθησαν οι κυρωμένες ονομαστικές καταστάσεις κτηνοτρόφων , από την επιτροπή Χωροταξικής Κατανομής Βοσκότοπων που έχει συσταθεί για το νομό Ευβοίας, στους οποίους κατανεμήθηκαν επιλέξιμοι βοσκότοποι για το έτος 2016.

 

Ο Δήμος Ερέτριας σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία , προέβη στην έκδοση των εντύπων κατανομής των βοσκήσιμων γαιών , τα οποία ενέχουν θέση συμφωνητικού μίσθωσης. 

Καλούνται οι κτηνοτρόφοι στους οποίους κατανεμήθηκαν βοσκήσιμες γαίες εντός της κτηματικής περιφέρειας του Δήμου Ερέτριας , να προσέλθουν άμεσα στο Δήμο μας, που βρίσκεται επί της οδού Ευδήμου Κραταιμένους , προκειμένου να παραλάβουν, ενυπόγραφα , τα σχετικά Έντυπα κατανομής βοσκήσιμης γαίας . 

Οι δικαιούχοι κτηνοτρόφοι θα πρέπει να καταβάλουν το μίσθωμα που αναγράφεται στις Ονομαστικές Λίστες το αργότερο μέχρι τις 31/12/2017.

Μη καταβολή της βεβαιωμένης οφειλής του έτους 2016, συνεπάγεται ανάκληση της κατανομής της βοσκήσιμης γαίας με απόφαση της επιτροπής για το 2018 ( παρ.2 του άρθρου 7 της υπ΄αριθμ 1332/93570/23-08-2016 απόφαση του ΥΠΑΑΤ).

Η κατάθεση θα γίνει στον αρ.λογ/σμού της Εθνικής Τράπεζας 754/002965-31 για την Π.Ε Ευβοίας με αιτιολογία : Κωδικό Αριθμό Εσόδου 3418

«Μίσθωμα Δικαιώματος Χρήσης Βοσκής Δημόσιων Βοσκήσιμων Γαιών» της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας-Π.Ε. Ευβοίας. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο Ερέτριας.

Τηλ.επικοινωνίας : 22293 50109( κ.Σαραντοπούλου , κ. Μπρίκη) .

Αναγνώστηκε 26844 φορές

Print Friendly, PDF & Email