Παρασκεύη 21 Σεπτέμβριου 2018
Πότε:
10/01/2018 @ 11:00 – 12:00
2018-01-10T11:00:00+02:00
2018-01-10T12:00:00+02:00

Eρέτρια

Πότε:
10/01/2018 @ 11:00 – 12:00
2018-01-10T11:00:00+02:00
2018-01-10T12:00:00+02:00
Πότε:
10/01/2018 @ 11:00 – 12:00
2018-01-10T11:00:00+02:00
2018-01-10T12:00:00+02:00
Πότε:
10/01/2018 @ 11:00 – 12:00
2018-01-10T11:00:00+02:00
2018-01-10T12:00:00+02:00
Πότε:
10/01/2018 @ 11:00 – 12:00
2018-01-10T11:00:00+02:00
2018-01-10T12:00:00+02:00
Πότε:
10/01/2018 @ 11:00 – 12:00
2018-01-10T11:00:00+02:00
2018-01-10T12:00:00+02:00
Πότε:
10/01/2018 @ 11:00 – 12:00
2018-01-10T11:00:00+02:00
2018-01-10T12:00:00+02:00
Πότε:
10/01/2018 @ 11:00 – 12:00
2018-01-10T11:00:00+02:00
2018-01-10T12:00:00+02:00
Πότε:
10/01/2018 @ 11:00 – 12:00
2018-01-10T11:00:00+02:00
2018-01-10T12:00:00+02:00
Πότε:
10/01/2018 @ 11:00 – 12:00
2018-01-10T11:00:00+02:00
2018-01-10T12:00:00+02:00

Πρόσκληση σύγκλησης έκτακτης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 10 – 01 – 2018

Πότε:
10/01/2018 @ 11:00 – 12:00
2018-01-10T11:00:00+02:00
2018-01-10T12:00:00+02:00

     

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                Ερέτρια,  09-01-2018

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ                                                                                 Αρ. πρωτ:          232

ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                  

 

ΠΡΟΣ : Τα Μέλη της Οικονομικής      Επιτροπής

                    

                        

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                                               

Έχοντας υπ’ όψη την 39/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου που εγκρίθηκε με την απόφαση 493/38950/22.3.2017 του ΓΓ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας καλείστε, να προσέλθετε στην 1η  έκτακτη  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί  στο κτίριο Διοικητικών Υπηρεσιών Ερέτριας  την 10 η    του μηνός  Ιανουαρίου  του  έτους 2017  ημέρα  Τετάρτη και ώρα  11.00  π.μ  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

Θέμα 1ον:  Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για καταβολή προνοιακών επιδομάτων Νοεμβρίου- Δεκεμβρίου 2017 και αποστολή αιτήματος στην οικονομική υπηρεσία για σύνταξη σχεδίων Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης (στα πλαίσια των υποχρεωτικών δαπανών της παρ. 1 του άρθρου 158 του Ν 3463/06 – εδάφιο ιδ σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 160 του ιδίου Νόμου)

Θέμα 2ον:  Έγκριση Σχεδίων Ανάληψης Υποχρεώσεων  για την καταβολή προνοιακών επιδομάτων Νοεμβρίου –Δεκεμβρίου 2017, έγκριση έκδοσης  Χ.Ε Προπληρωμής και Ορισμός  Υπολόγων  

 

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα για την άμεση και χωρίς καθυστερήσεις έναρξη των διαδικασιών καταβολής στους δικαιούχους των προνοιακών επιδομάτων για το δίμηνο Νοεμβρίου –Δεκεμβρίου 2017.

 

Ο  Πρόεδρος                      

 

 Μίγγος Δημήτριος                    

 

Αναγνώστηκε 65 φορές

Print Friendly, PDF & Email