Τετάρτη 21 Μάρτιου 2018
Πότε:
05/06/2017 – 06/06/2017 όλη την ημέρα
2017-06-05T21:00:00+00:00
2017-06-06T21:00:00+00:00

Eρέτρια

Πότε:
05/06/2017 – 06/06/2017 όλη την ημέρα
2017-06-05T21:00:00+00:00
2017-06-06T21:00:00+00:00
Πότε:
05/06/2017 – 06/06/2017 όλη την ημέρα
2017-06-05T21:00:00+00:00
2017-06-06T21:00:00+00:00
Πότε:
05/06/2017 – 06/06/2017 όλη την ημέρα
2017-06-05T21:00:00+00:00
2017-06-06T21:00:00+00:00
Πότε:
05/06/2017 – 06/06/2017 όλη την ημέρα
2017-06-05T21:00:00+00:00
2017-06-06T21:00:00+00:00
Πότε:
05/06/2017 – 06/06/2017 όλη την ημέρα
2017-06-05T21:00:00+00:00
2017-06-06T21:00:00+00:00
Πότε:
05/06/2017 – 06/06/2017 όλη την ημέρα
2017-06-05T21:00:00+00:00
2017-06-06T21:00:00+00:00
Πότε:
05/06/2017 – 06/06/2017 όλη την ημέρα
2017-06-05T21:00:00+00:00
2017-06-06T21:00:00+00:00
Πότε:
05/06/2017 – 06/06/2017 όλη την ημέρα
2017-06-05T21:00:00+00:00
2017-06-06T21:00:00+00:00
Πότε:
05/06/2017 – 06/06/2017 όλη την ημέρα
2017-06-05T21:00:00+00:00
2017-06-06T21:00:00+00:00

Πρόσκληση σύγκλησης συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Πότε:
05/06/2017 – 06/06/2017 όλη την ημέρα
2017-06-05T21:00:00+00:00
2017-06-06T21:00:00+00:00

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         Ερέτρια 1-6-2017
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ                                                                         Αρ.πρωτ: 5655
ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ    ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ              

ΠΡΟΣ : Τα Μέλη της  Επιτροπής Ζωής                                                                                    

 

                 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

                                                                   

Καλείστε να προσέλθετε στην 9η  τακτική  συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  που θα διεξαχθεί  στο Δημαρχείο  Ερέτριας την   6 η   του μηνός Ιουνίου    ημέρα Τρίτη   του  έτους 2017, και ώρα  11.00 π.μ  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

                                         ΘΕΜΑTA  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Θέμα 1ον:Συγκρότηση σε σώμα – Εκλογή Αντιπροέδρου Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

(Λόγω παραίτησης του Αντιπροέδρου της ).

Θέμα 2ον : Γνωμοδότηση για χορήγηση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας Ψυχαγωγικής Παιδείας Λούνα Παρκ επί της οδού  Αρχ. Θεάτρου του κ. Παφίλη Κων/νου. (σχετ. η υπ αρ.21/2017 Απ. Τοπ. Συμβ. Ερέτριας ).

Θέμα 3ον Γνωμοδότηση σχετικά με το σχέδιο κανονισμού λαϊκής αγοράς Δ.Κ. Γυμνού.(σχετ. η υπ αρ.6/2017 Απ. Τοπ. Συμβουλίου Γυμνού).

Θέμα 4ον:Γνωμοδότηση σχετικά με το σχέδιο κανονισμού λαϊκής αγοράς Αμαρύνθου (σχετ. η υπ αρ. 4/2017  Απ. Τοπ. Συμβ. Αμαρύνθου).

Θέμα5ον :Γνωμοδότηση για πρόσθετη πράξη προσδιορισμού τραπεζοκαθισμάτων  κοινόχρηστου χώρου  του καταστήματος ιδιοκτησίας JAROSZEK VIOLETA.(σχετ. το υπ αρ. 5528/30-5-2017 έγγραφο του τμήματος αδειοδοτήσεων  καταστημάτων).

Θέμα 6ον : Γνωμοδότηση για πρόσθετη πράξη προσδιορισμού τραπεζοκαθισμάτων  κοινόχρηστου χώρου  του καταστήματος ιδιοκτησίας Τσιριμώκου Κωνσταντίνου (σχετ. το υπ αρ. 3130/31-3-2017 έγγραφο του τμήματος αδειοδοτήσεων  καταστημάτων).

Θέμα 7ον : Γνωμοδότηση για πρόσθετη πράξη προσδιορισμού τραπεζοκαθισμάτων  κοινόχρηστου χώρου  του καταστήματος ιδιοκτησίας Μαγκούτα Δημητρίου (σχετ. το υπ΄αρ.5461/29-5-2017 έγγραφο του τμήματος αδειοδοτήσεων  καταστημάτων).

Θέμα 8ον : Γνωμοδότηση  σχετικά με την έκθεσης επιτροποής άρθρου 15Ν.2882/2001 που αφορά το Ο.Τ 78Ι Δ.Κ Γυμνού.(σχετ. η υπ.αρ.5/2017 απόφαση Τ.Σ Γυμνού).

Θέμα 9ον :Παραχώρηση χώρου στάθμευσης  κ. Χρήστου Λίζου έμπροσθεν της οικίας του στην Δ.Κ Αμαρύνθου (σχετ.η αρ. 7/2017 αποφ. Τ.Σ Αμαρύνθου).

                                            

 

                                                                                           Ο πρόεδρος Ποιότητας Ζωής

               

                                                                                               Προκόπιος Βίλας

Αναγνώστηκε 81 φορές

Print Friendly, PDF & Email