Κυριακή 23 Σεπτέμβριου 2018
Πότε:
25/11/2017 όλη την ημέρα
2017-11-25T00:00:00+02:00
2017-11-26T00:00:00+02:00

Eρέτρια

Πότε:
25/11/2017 όλη την ημέρα
2017-11-25T00:00:00+02:00
2017-11-26T00:00:00+02:00
Πότε:
25/11/2017 όλη την ημέρα
2017-11-25T00:00:00+02:00
2017-11-26T00:00:00+02:00
Πότε:
25/11/2017 όλη την ημέρα
2017-11-25T00:00:00+02:00
2017-11-26T00:00:00+02:00
Πότε:
25/11/2017 όλη την ημέρα
2017-11-25T00:00:00+02:00
2017-11-26T00:00:00+02:00
Πότε:
25/11/2017 όλη την ημέρα
2017-11-25T00:00:00+02:00
2017-11-26T00:00:00+02:00
Πότε:
25/11/2017 όλη την ημέρα
2017-11-25T00:00:00+02:00
2017-11-26T00:00:00+02:00
Πότε:
25/11/2017 όλη την ημέρα
2017-11-25T00:00:00+02:00
2017-11-26T00:00:00+02:00
Πότε:
25/11/2017 όλη την ημέρα
2017-11-25T00:00:00+02:00
2017-11-26T00:00:00+02:00
Πότε:
25/11/2017 όλη την ημέρα
2017-11-25T00:00:00+02:00
2017-11-26T00:00:00+02:00

Πρόσκληση σύγκλησης τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 25 – 11 – 2017

Πότε:
25/11/2017 όλη την ημέρα
2017-11-25T00:00:00+02:00
2017-11-26T00:00:00+02:00

 

           
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ

 
Ταχ. Δ/νση:  Αρχαίου Θεάτρου 1

Τ.Κ.:  34008 Ερέτρια

Πληροφορίες: Αικατερίνη Γεωργιάδη – Καλογιάννη

Τηλ.: 22290 64764

FAX: 22290 62218    

Email: eretriad@otenet.gr

                      Ερέτρια, 21.11.2017

                      Αρ. Πρωτ.: 13509

  ΠΡΟΣ:
 • Την κ. Δήμαρχο
 • Τους κ. Δημοτικούς Συμβούλους
 • Τους Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων
 • Τους Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων
 • Τον Εκπρόσωπο Τοπικής Κοινότητας
 • Τον Πρόεδρο Τοπικού Συμβουλίου Νέων

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου»

Λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, καλείστε να προσέλθετε στην 16η Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του έτους 2017, του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ερέτριας, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Ερέτριας, την 25η Νοεμβρίου 2017, ημέρα Σάββατο και ώρα 11:00, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

 

 1. Περί έγκρισης 14ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2017
 2. Περί έγκρισης ανάλυσης λογαριασμών εκκαθάρισης της Δημοτικής Επιχείρησης Δήμου Ερέτριας «Νησί των Ονείρων» περιόδου 06.10.2011 – 30.09.2017
 3. Περί Ορισμού ορκωτού ελεγκτή – λογιστή για τον έλεγχο του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσης 31.12.2017 του Δήμου Ερέτριας
 4. Περί έγκρισης χορήγησης γάλατος για τα έτη από 2012 έως και 2016 σε χρήμα σε δικαιούχους εργαζόμενους του Δήμου Ερέτριας σύμφωνα με το αρθ. 97 του Ν.4483/2017
 5. Περί συγκρότησης επιτροπής του αρθ. 199 του Ν. 3463/2006 (Κινητά πράγματα των Δήμων και Κοινοτήτων)
 6. Περί συγκρότησης Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Μελετών του Δήμου Ερέτριας για το έτος 2017 και 2018
 7. Περί συγκρότησης Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων και Προσφυγών Έργων και Μελετών του Δήμου Ερέτριας για το έτος 2017 και 2018
 8. Περί χορήγησης παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων πυρόπληκτων οικισμών ΔΕ Αμαρυνθίων»

 

                                     Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

                                                      ΜΑΡΙΑ ΦΟΥΣΕΚΑ

Αναγνώστηκε 2130 φορές

Print Friendly, PDF & Email