Τετάρτη 21 Μάρτιου 2018
Πότε:
26/01/2018 @ 12:00 – 30/01/2018 @ 13:00
2018-01-26T12:00:00+02:00
2018-01-30T13:00:00+02:00

Eρέτρια

Πότε:
26/01/2018 @ 12:00 – 30/01/2018 @ 13:00
2018-01-26T12:00:00+02:00
2018-01-30T13:00:00+02:00
Πότε:
26/01/2018 @ 12:00 – 30/01/2018 @ 13:00
2018-01-26T12:00:00+02:00
2018-01-30T13:00:00+02:00
Πότε:
26/01/2018 @ 12:00 – 30/01/2018 @ 13:00
2018-01-26T12:00:00+02:00
2018-01-30T13:00:00+02:00
Πότε:
26/01/2018 @ 12:00 – 30/01/2018 @ 13:00
2018-01-26T12:00:00+02:00
2018-01-30T13:00:00+02:00
Πότε:
26/01/2018 @ 12:00 – 30/01/2018 @ 13:00
2018-01-26T12:00:00+02:00
2018-01-30T13:00:00+02:00
Πότε:
26/01/2018 @ 12:00 – 30/01/2018 @ 13:00
2018-01-26T12:00:00+02:00
2018-01-30T13:00:00+02:00
Πότε:
26/01/2018 @ 12:00 – 30/01/2018 @ 13:00
2018-01-26T12:00:00+02:00
2018-01-30T13:00:00+02:00
Πότε:
26/01/2018 @ 12:00 – 30/01/2018 @ 13:00
2018-01-26T12:00:00+02:00
2018-01-30T13:00:00+02:00
Πότε:
26/01/2018 @ 12:00 – 30/01/2018 @ 13:00
2018-01-26T12:00:00+02:00
2018-01-30T13:00:00+02:00

Πρόσκληση σύγκλησης τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 30 – 01 – 2018

Πότε:
26/01/2018 @ 12:00 – 30/01/2018 @ 13:00
2018-01-26T12:00:00+02:00
2018-01-30T13:00:00+02:00

   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   Ερέτρια,  26-1-2018

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ                                                                                  Αρ. πρωτ:      859     

ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                  

 

ΠΡΟΣ : Τα Μέλη της Οικονομικής  Επιτροπής

                    

                        

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                                               

Έχοντας υπ’ όψη την 39/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου που εγκρίθηκε με την απόφαση 493/38950/22.3.2017 του ΓΓ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας καλείστε, να προσέλθετε στην Τακτική 4η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί  στο κτίριο Διοικητικών Υπηρεσιών Ερέτριας  την 30η    του μηνός  Ιανουαρίου  του  έτους 2018,  ημέρα  Tρίτη  και ώρα  12.00  μ.μ  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

Θέμα 1ον:  Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών & αποστολή αιτήματος στην οικονομική υπηρεσία για σύνταξη σχεδίων Απόφασης Ανάληψης Υποχρεώσεων

Θέμα 2ον:  Ορισμός δικηγόρου για κατάθεση απόψεων  ενώπιον  του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου  Χαλκίδας στην υπ αρ. 597/2015 αγωγή που άσκησε  ο Σπυρίδωνας  Μπασινάς.

Θέμα 3ον: Ορισμός δικηγόρου  για κατάθεση προτάσεων ενώπιον  του Μονομελούς  Πρωτοδικείου Χαλκίδας  στην υπ αρ. 479/2017 αγωγή που άσκησε  η κοινοπραξία Αποστόλου Απόστολος – Κατσαλής Γεώργιος .

Θέμα 4ον: Ορισμός δικηγόρου  για υπόθεση είκοσι ενός υπαλλήλων Ιδιωτικού Δικαίου του Δήμου  στην υπ. αρ. 296/2018 αγωγή ενώπιον του Ειρηνοδικείου Χαλκίδας .

Θέμα 5ον: Ορισμός δικηγόρου   για την υπόθεση «Θ. Τσιρόγκας και ΣΙΑ Ο.Ε».

Θέμα 6ον :Ορισμός δικηγόρου για κατάθεση υπομνήματος σύμφωνα με το υπ.αρ. Ε-17/260 έγγραφο εισαγγελέα πρωτοδικών.

Θέμα7ον :Λήψη απόφασης για τη σκοπιμότητα όσον αφορά την προμήθεια προγράμματος εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου.

Θέμα 8ον:  Έγκριση Σχεδίων Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρεώσεων για δαπάνες οικ. έτους 2017 και  ψήφιση πιστώσεων.

 

Ο  Πρόεδρος                      

 

 Μίγγος Δημήτριος         

Αναγνώστηκε 854 φορές

Print Friendly, PDF & Email