Σαββάτο 24 Μάρτιου 2018
Πότε:
26/06/2017 – 27/06/2017 όλη την ημέρα
2017-06-26T21:00:00+00:00
2017-06-27T21:00:00+00:00

Eρέτρια

Πότε:
26/06/2017 – 27/06/2017 όλη την ημέρα
2017-06-26T21:00:00+00:00
2017-06-27T21:00:00+00:00
Πότε:
26/06/2017 – 27/06/2017 όλη την ημέρα
2017-06-26T21:00:00+00:00
2017-06-27T21:00:00+00:00
Πότε:
26/06/2017 – 27/06/2017 όλη την ημέρα
2017-06-26T21:00:00+00:00
2017-06-27T21:00:00+00:00
Πότε:
26/06/2017 – 27/06/2017 όλη την ημέρα
2017-06-26T21:00:00+00:00
2017-06-27T21:00:00+00:00
Πότε:
26/06/2017 – 27/06/2017 όλη την ημέρα
2017-06-26T21:00:00+00:00
2017-06-27T21:00:00+00:00
Πότε:
26/06/2017 – 27/06/2017 όλη την ημέρα
2017-06-26T21:00:00+00:00
2017-06-27T21:00:00+00:00
Πότε:
26/06/2017 – 27/06/2017 όλη την ημέρα
2017-06-26T21:00:00+00:00
2017-06-27T21:00:00+00:00
Πότε:
26/06/2017 – 27/06/2017 όλη την ημέρα
2017-06-26T21:00:00+00:00
2017-06-27T21:00:00+00:00
Πότε:
26/06/2017 – 27/06/2017 όλη την ημέρα
2017-06-26T21:00:00+00:00
2017-06-27T21:00:00+00:00

Πρόσκληση σύγκλησης τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 27 – 06- 2017

Πότε:
26/06/2017 – 27/06/2017 όλη την ημέρα
2017-06-26T21:00:00+00:00
2017-06-27T21:00:00+00:00

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                Ερέτρια 23-6-2017

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ                                                                                    Αρ. πρωτ:    6692

ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                  

 

                                   ΠΡΟΣ : Τα Μέλη της Οικονομικής  Επιτροπής  

                             

                             ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                                               

Έχοντας υπ’ όψη την 39/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου που εγκρίθηκε με την απόφαση 493/38950/22.3.2017 του ΓΓ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας καλείστε, να προσέλθετε στην 23η τακτική  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί  στο κτίριο Διοικητικών Υπηρεσιών Ερέτριας την 27η  του μηνός  Ιουνίου    του  έτους 2017 ημέρα Τρίτη   και ώρα   12.30 μ.μ  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

.

Θέμα 1ον: Έγκριση Σχεδίων Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρεώσεων για δαπάνες οικ. έτους 2017 και  ψήφιση πιστώσεων 

Θέμα 2ον:  Εισήγηση προς το Δ.Σ. σχετικά με την  7η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017. 

Θέμα 3ον: Εισήγηση προς το Δ.Σ. σχετικά με αναμόρφωση προϋπολογισμού για  κάλυψη δράσεων Πυροπροστασίας (8η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού). 

 

                                                         O Πρόεδρος

 

                                                         Mίγγος Δημήτριος

 

Αναγνώστηκε 46 φορές

Print Friendly, PDF & Email