Δευτέρα 18 Φεβρουάριου 2019

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου (28 Σεπτεμβρίου 2015)

Ελληνική Δημοκρατία - Νομός Ευβοίας - Δήμος Ερετρίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ
Ταχ. Δ/νση : Αρχαίου Θεάτρου 1
Ταχ. Κώδ. : 34008 ΕΡΕΤΡΙΑ
Πληροφορίες : Τσιλίκουνα Κανέλλα
Τηλέφωνο : 22293 50101, 22290 62207
Fax : 22290 62218

Ερέτρια  21-9-2015
Αριθ. Πρωτ.     9541

 

 

ΠΡΟΣ
Την κ. Δήμαρχο
Τους κ. Δημοτικούς Συμβούλους
Τους Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων
Τους Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων
Τον Εκπρόσωπο Τοπικής Κοινότητας
Τον Πρόεδρο Τοπικού Συμβουλίου Νέων

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»

 

Λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, καλείσθε να προσέλθετε στην 17η δημόσια τακτική συνεδρίαση του έτους 2015, του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ερέτριας, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Ερέτριας, την 28η Σεπτεμβρίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30 μ.μ., για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

 

 1. Αποδοχή και κατανομή ποσού 24.200,00 € για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων έτους 2015 (ΣΑΤΑ). Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος Οικονομικής Υπηρεσίας, κ. Βούλγαρης Αντώνιος 
 2. Αποδοχή ποσού 1.200,00 €, που αφορά μίσθωμα έτους 2015, για το Ίδρυμα «Δέσποινα Αγγελικάρα». Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος Οικονομικής Υπηρεσίας, κ. Βούλγαρης Αντώνιος. 
 3. Αντικατάσταση μέλους Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ έτους 2015. Εισηγήτρια : Η Υπεύθυνη Γραφείου Προμηθειών, κ. Σαραντίδου Ελευθερία. 
 4. Ανανεώσεις παραγωγικών αδειών λαϊκών αγορών. Εισηγητής : Ο Υπεύθυνος Γραφείου Λαϊκών Αγορών, κ. Χουλιαράς Βασίλειος.
 5. Έγκριση μελετών μηχανολογικού εξοπλισμού έτους 2015 Δήμου Ερέτριας. Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, κ. Λάμπρου Ιωάννης. 
 6. Αποδοχή μελέτης και τρόπος εκτέλεσης έργου : «Ανάπλαση Πλατείας Κουκακίου». Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, κ. Λάμπρου Ιωάννης. 
 7. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής – οριστικής παραλαβής του έργου : «Επισκευή – ανακαίνιση κτιρίου μετεγκατάστασης υπηρεσιών Δήμου Ερέτριας». Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, κ. Λάμπρου Ιωάννης. 
 8. Αίτημα δύο θέσεων χώρου στάθμευσης και ανάλογη σηματοδότηση από εθελοντές διασώστες δασοπυροσβέστες. Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, κ. Λάμπρου Ιωάννης.
 9. Τοποθέτηση πινακίδων Κ.Ο.Κ. Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, κ. Λάμπρου Ιωάννης.
 10. Ενεργοποίηση 9ου και 10ου άρθρου κανονισμού λειτουργίας Δημοτικού Κοιμητηρίου Ερέτριας. Εισηγητής : Ο Πρόεδρος Επιτροπής Δημοτικού Κοιμητηρίου Ερέτριας, κ. Αρβανίτης Νικόλαος.
 11. Αίτηση παραχώρησης χρήσης χώρου στο Πεζονήσι για διεξαγωγή δραστηριότητας αεροσφαίρισης. Εισηγήτρια : Η Δήμαρχος, κ. Αλημπατέ Αμφιτρίτη.
 12. Έγκριση έκθεσης εκτέλεσης Προϋπολογισμού Β’ Τριμήνου 2015. Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος Οικονομικής Υπηρεσίας, κ. Βούλγαρης Αντώνιος.
 13. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Έτους 2015 (13η). Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος Οικονομικής Υπηρεσίας, κ. Βούλγαρης Αντώνιος.

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΓΙΑΚΟΥΒΑΚΗΣ

 

 

Αναγνώστηκε 348 φορές

Print Friendly, PDF & Email