Τετάρτη 21 Μάρτιου 2018

Eρέτρια

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου (25 Ιανουαρίου 2016)

Ελληνική Δημοκρατία - Νομός Ευβοίας - Δήμος Ερετρίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ
Ταχ. Δ/νση : Αρχαίου Θεάτρου 1
Ταχ. Κώδ. : 34008 ΕΡΕΤΡΙΑ
Πληροφορίες : Τσιλίκουνα Κανέλλα
Τηλέφωνο : 22293 50101, 22290 62207
Fax : 22290 62218

Ερέτρια   21-1-2016
Αριθ. Πρωτ.        592

 

 

ΠΡΟΣ
Την κ. Δήμαρχο
Τους κ. Δημοτικούς Συμβούλους
Τους Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων
Τους Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων
Τον Εκπρόσωπο Τοπικής Κοινότητας
Τον Πρόεδρο Τοπικού Συμβουλίου Νέων

 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»

Λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, καλείστε να προσέλθετε στην 1η δημόσια τακτική συνεδρίαση του έτους 2016, του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ερέτριας, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Ερέτριας, την 25η Ιανουαρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30 μ.μ., για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης :

 1.     Επικύρωση επιτροπής παραλαβής προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ έτους 2016. Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος Οικονομικής Υπηρεσίας, κ. Βούλγαρης Αντώνιος.

 2.     Συγκρότηση επιτροπής, διά κληρώσεως, για την βεβαίωση καλής εκτέλεσης κάθε είδους Εργασιών – Παροχών Υπηρεσιών έτους 2016. Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος Οικονομικής Υπηρεσίας, κ. Βούλγαρης Αντώνιος.

 3.     Συγκρότηση επιτροπής, διά κληρώσεως, παραλαβής προμηθειών ανταλλακτικών για την συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου έτους 2016. Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος Οικονομικής Υπηρεσίας, κ. Βούλγαρης Αντώνιος.

 4.     Συγκρότηση επιτροπής, διά κληρώσεως, παραλαβής έργων αξίας μέχρι 5.869,41 € έτους 2016. Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας, κ. Λάμπρου Ιωάννης.

 5.     Ορισμός αρμόδιου ελεγκτικού οργάνου, διά κληρώσεως, από τους Δήμους για τη διενέργεια ελέγχου τήρησης των όρων λειτουργίας παιδότοπων. Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας, κ. Λάμπρου Ιωάννης.

 6.     Συγκρότηση επιτροπής, διά κληρώσεως, για θέματα εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής στο Δήμο Ερέτριας. Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος Οικονομικής Υπηρεσίας, κ. Βούλγαρης Αντώνιος.

 7.     Συγκρότηση επιτροπής, διά κληρώσεως, για χαρακτηρισμό λουτρικών εγκαταστάσεων στο Δήμο Ερέτριας. Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος Οικονομικής Υπηρεσίας, κ. Βούλγαρης Αντώνιος.

 8.     Αντικατάσταση μελών διοικητικού συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ». Εισηγητής : O Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής, κ. Μίγγος Δημήτριος.

 9.     Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δ.Ε.Υ.Α.Ε. και ΔΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ με τίτλο : «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ καθώς και ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ, ΓΗΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ». Εισηγητής : O Αντιπρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Ε., κ. Φουρμούζης Γεώργιος.

 10.  Υποβολή Έκθεσης των Διαδικασιών Κατάρτισης του Πενταετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος 2014-2019 του Δήμου Ερέτριας. Εισηγητής : Η Δήμαρχος, κ. Αλημπατέ Αμφιτρίτη.

 11.  Τροποποίηση σκοπού δωρεάς «Ιδρύματος Λάτση – Eurobank» (80.000,00 €). Εισηγητής : Η Δήμαρχος, κ. Αλημπατέ Αμφιτρίτη.

 12.  Διενέργεια κλήρωσης μέλους Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου : «Κατασκευή μόνωσης δώματος και ράμπας Α.Μ.Ε.Α. κτιρίου Δημαρχείου Δήμου Ερέτριας». Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας, κ. Λάμπρου Ιωάννης.

 13.  Ανανέωση παραγωγικών αδειών λαϊκών αγορών. Εισηγητής : O Δημοτικός Υπάλληλος, κ. Χουλιαράς Βασίλειος.

 14.  Αποδοχή πρόσληψης δύο (2) οδηγών από το ΦΟ.Δ.Σ.Α. Α.Ε. για το Δήμο Ερέτριας. Εισηγητής : Η Δήμαρχος, κ. Αλημπατέ Αμφιτρίτη.

 15.  Λήψη απόφασης για την εκχώρηση εσόδων από ανταποδοτικά τέλη φωτισμού για την χρηματοδότηση παρεμβάσεων Ενεργειακής Αναβάθμισης – Αυτοματοποίησης Συστημάτων Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων (Οδοφωτισμός). Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος Οικονομικής Υπηρεσίας, κ. Βούλγαρης Αντώνιος.

 16.  Λήψη απόφασης για επιβολή προστίμων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος Οικονομικής Υπηρεσίας, κ. Βούλγαρης Αντώνιος.

 17.  Καθορισμός χώρου επόμενης συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου.

 

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΓΙΑΚΟΥΒΑΚΗΣ

Αναγνώστηκε 285 φορές

Print Friendly, PDF & Email