Τρίτη 20 Φεβρουάριου 2018

Eρέτρια

Πρόσκληση σύγκλησης 23ης Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής (22 Οκτωβρίου 2014)

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                      

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ                                                                  

ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ

 

Ανακοινώνεται ότι την   22η   Οκτωβρίου  του έτους 2014  ημέρα   Τετάρτη   και ώρα 8.00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Ερέτριας θα συνέλθει  στην  23η τακτική Συνεδρίαση  η  Οικονομική Επιτροπή  του  Δήμου Ερέτριας  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω Θέματα:

 

ΘΕΜΑ 1ον :Διαμόρφωση της υπ αρ. 91/2014 ΑΟΕ περί σύνταξης του σχεδίου προϋπολογισμού εσόδων –εξόδων του Δήμου Ερέτριας σύμφωνα με τις αναγκαίες   προσαρμογές  του παρατηρητηρίου οικονομικής αυτοτέλειας  του ΟΤΑ

 

ΘΕΜΑ2ον:Ορισμός δικηγόρου περί ανακοπής της Αttica Bank κατά της Συνεταιριστικής

 

ΘΕΜΑ3ον :Ορισμός δικηγόρου όσον αφορά το ιδιοκτησιακό καθεστώς για το Νησί των Ονείρων

                                                                                         

                                  Ερέτρια   16-10-2014

                                                

                                                                               H Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

Αναγνώστηκε 128 φορές

Print Friendly, PDF & Email