Τρίτη 20 Φεβρουάριου 2018

Eρέτρια

Πρόσκληση σύγκλησης 27ης Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής (19η Δεκεμβρίου 2014)

 

  

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                      

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ                                                                 

ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ

 

 

Ανακοινώνεται ότι την   19η Δεκεμβρίου     του έτους 2014  ημέρα  Παρασκευή     και ώρα 8.00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Ερέτριας θα συνέλθει  στην 27η τακτική Συνεδρίαση  η  Οικονομική Επιτροπή  του  Δήμου Ερέτριας  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω Θέματα:

 

 

Θέμα  1ον :Ψήφιση πιστώσεων –Αντιλογισμοί

 

Θέμα 2ον :Αναμόρφωση Προϋπολογισμού

 

Θέμα3ον:Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τον Δήμο σύμφωνα με το άρθρο. 51 του Ν. 4257/2014

 

Θέμα   :Ορισμός δικηγόρου(υπόθεση Σπύρου Νάνου)

 

Θέμα 5ον :Ορισμός δικηγόρου (υπόθεση Μάστορη)

 

 

            Ερέτρια  12-12-2014

 

 

                                                                           H Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

Αναγνώστηκε 232 φορές

Print Friendly, PDF & Email