Πέμπτη 21 Φεβρουάριου 2019

Πρόσκληση 18ης Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής (4 Αυγούστου 2015)

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                      

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ                                                                 

ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ

 

Ανακοινώνεται ότι την 6η  του μηνός  Αυγούστου του έτους 2015  ημέρα  Πέμπτη               και ώρα 8.00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Ερέτριας θα συνέλθει  στην  18η  Τακτική συνεδρίαση η  Οικονομική Επιτροπή  του  Δήμου Ερέτριας  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω Θέματα:

 

Θέμα 1ον : «Διάθεση πιστώσεων»

 

Θέμα 2ον : « Έγκριση ή μη πρακτικού για το έργο «Αποκατάσταση κατεστραμμένων ασφαλτικών  Δ. Ενότητας Ερέτριας».

 

Θέμα 3ον : «Ορισμός δικηγόρου για άσκηση έφεσης στην υπ. αρ.  471/2015 απόφαση  Ειρηνοδικείου (υπ. αρ.  19 και 20 /2015 αγωγές του κ. Μωραϊτη  Προκοπίου).

 

Θέμα 4ον : «Ορισμός δικηγόρου υπόθεση Αντιδημάρχου (αρ. κλήσης 616/2015).

 

                                                                                                                              Ερέτρια  31-7-2015

 

                                                                         Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Αναγνώστηκε 193 φορές

Print Friendly, PDF & Email