Κυριακή 17 Φεβρουάριου 2019

Πρόσκληση 7ης Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής (3 Απριλίου 2015)

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                      

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ                                                                 

ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ

 

Ανακοινώνεται ότι την  3η του μηνός Απριλίου    του έτους 2015  ημέρα Παρασκευή              και ώρα 8.00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Ερέτριας θα συνέλθει  στην  7η  Τακτική συνεδρίαση η  Οικονομική  Επιτροπή  του  Δήμου Ερέτριας  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω Θέματα:

 

Θέμα 1ον : Διάθεση Πιστώσεων

Θέμα 2ον: Αναμόρφωση Προϋπολογισμού 

Θέμα 3ον : Έκθεση Δ΄ τριμήνου 2014 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.

Θέμα4ον:Καθορισμός  των όρων διακήρυξης για το έργο Ασφαλτοστρώσεις   Πυρόπληκτων Οικισμών Δ. Ενότητας Αμαρυνθίων

Θέμα 5ον:Ορισμός υπολόγου για έκδοση ΧΕΠ, ποσού (2.193,53€),  για την τοποθέτηση εργοταξιακής παροχής ηλεκτροδότησης του έργου: «Κατασκευή Σταθμού Μεταφόρτωσης απορριμμάτων  του Δήμου Ερέτρια»

Θέμα 6ον Έγκριση ή μη πρακτικών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών & Αξιολόγησης Προσφορών για τον Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό με τίτλο: «Προμήθεια καυσίμων και Ελαιολιπαντικών για το έτος 2015», του Δήμου & των Νομικών Προσώπων του, Προϋπολογισμού 226.326,05€, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 23%».

Θέμα 7ον  : Ορισμός δικηγόρου (υποθέσεις καταστημάτων ΗΡΙΔΑ, LEVEL)

Θέμα 8ον  : Ορισμός δικηγόρου για άσκηση έφεσης (υπόθεση ΤΣΙΡΟΓΚΑ &ΣΙΑ )

  

                                     Ερέτρια 30-3-2015

 

                                        Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Αναγνώστηκε 156 φορές

Print Friendly, PDF & Email