Δευτέρα 18 Φεβρουάριου 2019

Πρόσκληση 9ης Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής (30 Απριλίου 2015)

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                      

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ                                                                 

ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ

 

 

Ανακοινώνεται ότι την  30η του μηνός Απριλίου  του έτους 2015  ημέρα Πέμπτη              και ώρα 8.00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Ερέτριας θα συνέλθει  στην  9η  Τακτική συνεδρίαση η  Οικονομική Επιτροπή  του  Δήμου Ερέτριας  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω Θέματα:

 

Θέμα 1ον : Ψήφιση πιστώσεων

Θέμα 2ον :Ορισμός δικηγόρου (υπόθεση Ξυνογαλά)

Θέμα 3ον :Ορισμός δικηγόρου για γνωμοδότηση αναπροσαρμογής ενοικίου Ν. Βέργου.

Θέμα 4ον :Ορισμός δικηγόρου για άσκηση έφεσης ( υπόθεση εργαζομένων )

 Θέμα 5ον : Ορισμός δικηγόρου  (υπόθεση Ανδρέα Κολοκύρη)

 

 

                                     Ερέτρια  24-4-2015

 

                                        Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Αναγνώστηκε 191 φορές

Print Friendly, PDF & Email