Τρίτη 28 Μάρτιου 2017

Eρέτρια

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 2017

Απόφαση 1/2017: Παραχώρηση της Κεντρικής Πλατείας της Ερέτριας για χρήση Παγοδρομίου

Απόφαση 2/2017: Ορισμός μέλους επιτροπής προσωρινής – οριστικής παραλαβής του έργου «Ασφαλτόστρωση Καρόστρατας» και έγκριση συγκρότησης αυτής. 

Απόφαση 3/2017: Απόφαση για έγκριση αποδοχής Μελέτης του έργου με τίτλο: « Διαμόρφωση κοιμητηρίου Ερέτριας».

Απόφαση 4/2017: Ανάθεση μέρους της συλλογής και μεταφοράς των στερεών αποβλήτων στο ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας σύμφωνα με το αρ. 24 παρ. 7 του ν. 3613/2007, έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ερέτριας και του «Φο.Δ.Σ.Α Στερεάς Ελλάδας Α.Ε», για την ανάθεση της παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών από τον Περιφερειακό ΦοΔΣΑ στο Δήμο Ερέτριας. και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης

Απόφαση 5/2017: Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δ.Ε.Υ.Α. Ερέτριας και Δήμου Ερέτριας για την σύνταξη και ωρίμανσης μελέτης του έργου: «Συνδέσεις Καταναλωτών στο Δίκτυο Αποχέτευσης Οικισμών Αμαρύνθου και Γυμνού».

Απόφαση 6/2017: Έγκριση της υπ.αριθμ. 210/2016 Απόφασης της ΔΕΥΑ Ερέτριας για τον προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού προσωπικού της Δ.Ε.Υ.Α. Ερέτριας (εγκύκλιος 25/16-12-2016)

Δείτε εδώ τις Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου των Προηγούμενων Ετών