Κυριακή 23 Σεπτέμβριου 2018

Eρέτρια

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 65 / 2014

ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές Κωνσταντίνα Σπηλιωτοπούλου, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Μελπομένη Μαραγκουδάκη, Πρωτοδίκη, Σμαράγδα Τασούλη, Πρωτοδίκη-Εισηγήτρια και το Γραμματέα Μιλτιάδη Ψυλλάκη.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ εκτάκτως δημόσια στο ακροατήριό του στις 25 Ιουλίου 2014, για να δικάσει τη με αριθμό κατάθεσης 149/2014 Πράξη της Προέδρου Πρωτοδικών Χαλκίδας περί της οίκοθεν διόρθωσης της με αριθμό 62/18.7.2014 απόφασης του παρόντος Δικαστηρίου, με αφορμή το με αριθμό πρωτοκόλλου 728/23.7.2014 έγγραφο της Αμφιτρίτης Αλημπατέ.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Νόμιμα εισάγεται ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου η με αριθμό κατάθεσης 71/24.7.2014 και με αριθμό 149/2014 Πράξη της Προέδρου Πρωτοδικών του Πρωτοδικείου Χαλκίδας, με αντικείμενο τη διόρθωση της με αριθμό 62/18.7.2014 απόφασης του Πολυμελούς  Πρωτοδικείου Χαλκίδας, με την οποία ανακηρύχθηκαν ο επιτυχών και οι επιλαχόντες συνδυασμοί, ο Δήμαρχος, οι τακτικοί και οι αναπληρωματικοί Σύμβουλοι των Δημοτικών Κοινοτήτων, οι Σύμβουλοι των Τοπικών Κοινοτήτων καθώς και οι εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων στο ΔΗΜΟ ΕΡΕΤΡΙΑΣ, μετά τη διενέργεια των εκλογών της 18ης Μαΐου 2014, για το λόγο ότι τόσο στο σκεπτικό όσο και στο διατακτικό της αποφάσεως αυτής έχουν εμφιλοχωρήσει λάθη και παραλείψεις εκ παραδρομής (άρθρο 315 ΚΠολΔ).

Από τον επανέλεγχο του Πίνακα Αποτελεσμάτων και την αντιπαραβολή του με το σκεπτικό και το διατακτικό της προαναφερόμενης απόφασης και κυρίως στο 4ο φύλλο της απόφασης μέχρι τέλος, προκύπτουν τα εξής:

Ο Δήμος Ερέτριας απαρτίζεται από 2 εκλογικές περιφέρειες

1. την εκλογική περιφέρεια της Δημοτικής Ενότητας Αμαρυνθίων , από την οποία εκλέγονται 14 Σύμβουλοι

και

2. την εκλογική περιφέρεια της Δημοτικής Ενότητας Ερέτριας, από την οποία εκλέγονται 13 Σύμβουλοι, ώστε να προκύψει 27μελές Δημοτικό Συμβούλιο (πληθυσμός 13.345).

Η εκλογική περιφέρεια της Δημοτικής Ενότητας Αμαρυνθίων απαρτίζεται από:

α. τη Δημοτική Κοινότητα Αμαρύνθου (πληθυσμός 3.807) οπότε το συμβούλιο αποτελείται από 5 μέλη,

β. τη Δημοτική Κοινότητα Γυμνού (πληθυσμός 2.031) οπότε το συμβούλιο αποτελείται από 5 μέλη,

γ. την Τοπική Κοινότητα Άνω Βάθειας (πληθυσμός 460) οπότε το συμβούλιο αποτελείται 3 μέλη,

δ. την Τοπική Κοινότητα Καλλιθέας (πληθυσμός 476) οπότε το συμβούλιο αποτελείται από 3 μέλη και

ε. την Τοπική Κοινότητα Σέτας (πληθυσμός 93) οπότε εκλέγεται 1 εκπρόσωπος τοπικής κοινότητας.

Η εκλογική περιφέρεια της Δημοτικής Ενότητας Ερέτριας απαρτίζεται από :

Τη Δημοτική Κοινότητα Ερέτριας (μόνο) (πληθυσμός 6.478) οπότε το συμβούλιο αποτελείται από 5 μέλη.

Οι συνδυασμοί των υποψηφίων Δημάρχων, Δημοτικών Συμβούλων, Συμβούλων των Δημοτικών Κοινοτήτων, Συμβούλων Τοπικών Κοινοτήτων και Εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων στο ΔΗΜΟ ΕΡΕΤΡΙΑΣ για τις δημοτικές εκλογές της 18ης Μαΐου 2014 που ανακηρύχθηκαν με την υπ’αρ.33/2014 απόφαση αυτού του Δικαστηρίου είναι:

1. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ (ΑΛΗΜΠΑΤΕ ΑΜΦΙΤΡΗΤΗ)

2. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ (ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ)

3. ΕΝΑΣ ΔΗΜΟΣ-ΕΝΑ ΜΕΛΛΟΝ (ΓΟΥΡΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)

4. ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΡΕΤΡΙΑΣ (ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ)

5. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ-ΔΗ.Κ.Ε.Π. (ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ).

Οι ανωτέρω συνδυασμοί συμμετείχαν στις εκλογές της 18ης Μαΐου 2014 με υποψηφίους που ανακηρύχθηκαν με την ως άνω δικαστική απόφαση. Μετά τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας η Πρόεδρος Πρωτοδικών Χαλκίδας με την από 22.5.2014 Πράξη της κατήρτισε πίνακα αποτελεσμάτων ψηφοφορίας, σύμφωνα με το άρθρο 42 του Ν.3852/2010. Από τον πίνακα αυτό προκύπτει ότι τα έγκυρα ψηφοδέλτια ήταν 9.088 και ο καθένα συνδυασμός έλαβε:

1. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ (ΑΛΗΜΠΑΤΕ ΑΜΦΙΤΡΙΤΗ) 2.971 ψήφους

2. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ (ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ) 4.117 ψήφους

3. ΕΝΑΣ ΔΗΜΟΣ-ΕΝΑ ΜΕΛΛΟΝ (ΓΟΥΡΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) 1.179 ψήφους

4. ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΡΕΤΡΙΑΣ (ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ) 522 ψήφους

5. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ-ΔΗ.Κ.Ε.Π. (ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) 299 ψήφους.

Με βάση τα παραπάνω αποτελέσματα κανείς συνδυασμός δεν πλειοψήφησε με ποσοστό μεγαλύτερο του 50% συν 1 ψήφο του συνόλου των εγκύρων ψηφοδελτίων. Έτσι η ψηφοφορία επαναλήφθηκε την επόμενη Κυριακή 25.5.2014 ανάμεσα στους υποψήφιους Δημάρχους των δύο συνδυασμών που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους. Μετά τη διεξαγωγή της επαναληπτικής ψηφοφορίας η Πρόεδρος Πρωτοδικών Χαλκίδας κατήρτισε τον από 28.5.2014 πίνακα αποτελεσμάτων ψηφοφορίας, σύμφωνα με το άρθρο 42 του Ν.3852/2010. Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι τα έγκυρα ψηφοδέλτια ήταν 8.403 και ο καθένας από τους δύο συνδυασμούς έλαβε:

1. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ (ΑΛΗΜΠΑΤΕ ΑΜΦΙΤΡΙΤΗ) 4.279 ψήφους

2. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ (ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ) 4.124 ψήφους

Με βάση τα ως άνω αποτελέσματα επιτυχών θεωρείται ο υποψήφιος Δήμαρχος και ο συνδυασμός του που συγκέντρωσε στην επαναληπτική ψηφοφορία την απόλυτη πλειοψηφία ολόκληρου του αριθμού των εγκύρων ψηφοδελτίων (50% σύν 1 ψήφο).

Περαιτέρω, επειδή ακολούθησε επαναληπτική ψηφοφορία, οι έδρες του Δημοτικού Συμβουλίου (27) κατανέμονται σε δύο φάσεις:

Α’ κατανομή οι 14 έδρες

1. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ (ΑΛΗΜΠΑΤΕ ΑΜΦΙΤΡΙΤΗ) 5 έδρες

2. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ (ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ)-επιτυχών- 6 έδρες

3. ΕΝΑΣ ΔΗΜΟΣ-ΕΝΑ ΜΕΛΛΟΝ (ΓΟΥΡΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) 2 έδρες

4. ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΡΕΤΡΙΑΣ (ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ) 1 έδρα

5. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ-ΔΗ.Κ.Ε.Π. (ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) καμία έδρα.

Β’ κατανομή οι 13 έδρες

1. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ (ΑΛΗΜΠΑΤΕ ΑΜΦΙΤΡΙΤΗ)-επιτυχών- 11 έδρες (3/5 του 27)

2. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ (ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ) 2 έδρες.

ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ των 27 ΕΔΡΩΝ

1. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ (ΑΛΗΜΠΑΤΕ ΑΜΦΙΤΡΙΤΗ) 16 έδρες (5+11)

2. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ (ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ) 8 έδρες (6+2).

3. ΕΝΑΣ ΔΗΜΟΣ-ΕΝΑ ΜΕΛΛΟΝ (ΓΟΥΡΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) 2 έδρες

4. ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΡΕΤΡΙΑΣ (ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ) 1 έδρα.

Κατά συνέπεια, Δήμαρχος του ΔΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ εκλέγεται η ΑΛΗΜΠΑΤΕ ΑΜΦΙΤΡΙΤΗ του επιτυχόντος συνδυασμού ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ.

Στη συνέχεια, οι έδρες του Δημοτικού Συμβουλίου κατανέμονται μεταξύ επιτυχόντος και επιλαχόντων ανά εκλογική περιφέρεια (εν προκειμένω 2) ως εξής:

Κατανομή εδρών δημοτικού συμβουλίου ανά εκλογική περιφέρεια

Α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΜΑΡΥΝΘΙΩΝ (14 Σύμβουλοι)

Ο συνδυασμός «Λαϊκή Συσπείρωση Ερέτριας» καταλαμβάνει μία έδρα ήτοι:

Τακτική Δημοτική Σύμβουλος

1. ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ (υποψήφια δήμαρχος του συνδυασμού)

Αναπληρωματικοί Δημοτικοί Σύμβουλοι

1. ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ

2. ΤΣΙΛΙΚΟΥΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

3. ΣΤΑΜΑΤΟΥΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ – ΝΙΚΟΛΕΤΑ

4. ΛΥΣΙΓΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

5. ΔΗΜΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

6. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ

7. ΑΡΓΥΡΗ ΜΑΡΙΑ

8. ΜΠΕΚΤΑΣ ΜΑΡΙΑΜ

9. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

10. ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

11. ΚΕΡΜΕΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

12. ΑΒΡΑΜΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

13. ΚΑΡΑΜΕΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ

14. ΣΟΥΒΛΕΡΗΣ ΘΩΜΑΣ

Ο συνδυασμός «Ένας Δήμος – Ένα Μέλλον» καταλαμβάνει μία έδρα, ήτοι:

Τακτικός Δημοτικός Σύμβουλος

1. ΜΗΤΡΟΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Αναπληρωματικοί Δημοτικοί Σύμβουλοι

1. ΚΟΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

2. ΤΣΟΥΜΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

3. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ

4. ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

5. ΚΙΚΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

6. ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

7. ΑΝΔΡΕΟΥ ΜΑΡΙΑ

8. ΤΣΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

9. ΤΑΚΕΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

10. ΜΠΕΛΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ

11. ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ

12. ΠΕΠΕ ΜΑΡΙΑ

13. ΚΑΛΦΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

14. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ

15. ΙΟΡΔΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΥΡΩΝ

16. ΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ

Ο συνδυασμός «Δημιουργική Ένωση Πολιτών» καταλαμβάνει πέντε έδρες, ήτοι:

Τακτικοί δημοτικοί σύμβουλοι

1. ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ)

2. ΣΜΠΙΛΙΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

3. ΣΚΑΡΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

4. ΚΑΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

5. ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ

Αναπληρωματικοί δημοτικοί σύμβουλοι

1. ΠΑΠΑΓΓΕΛΗ ΜΑΡΙΑ

2. ΣΜΙΛΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

3. ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

4. ΛΟΥΛΑΚΑ – ΜΠΕΤΣΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

5. ΜΠΑΡΑΜΠΟΥΤΗΣ ΔΗΜ.

6. ΗΛΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

7. ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

8. ΔΡΟΣΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

9. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ – ΣΥΡΜΑΚΕΖΗ ΒΑΣ.

10. ΜΙΧΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

11. ΜΠΑΣΙΝΑ – ΚΟΚΚΑΛΑ ΕΛΕΝΗ

12. ΓΕΡΟΝΤΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

13. ΤΣΙΑΚΚΙΡΟΣ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ

14. ΠΕΠΠΕ – ΚΡΟΚΟΥ ΕΛΕΝΗ

15. ΚΑΤΣΙΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

16. ΔΑΦΝΗ – ΒΑΛΚΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

17. ΚΑΤΣΙΑΒΕΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

18. ΛΑΜΠΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

19. ΔΡΟΣΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

20. ΜΠΑΣΙΝΑ – ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΦΙΛΙΩ

21. ΚΑΡΑΜΙΓΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

22. ΚΡΙΤΣΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

23. ΚΙΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ο συνδυασμός «Ανεξάρτητη Ανανεωτική Πορεία», που εξαρχής του αποδόθηκε μία έδρα, ως επιτυχόντα συνδυασμό, θα καταλάβει τις υπόλοιπες αδιάθετες έδρες, ήτοι έξι έδρες.

Οπότε συνολικά ο ως άνω συνδυασμός καταλαμβάνει επτά έδρες.

Τακτικοί Δημοτικοί Σύμβουλοι

1. ΛΑΜΠΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

2. ΣΤΑΜΑΤΟΥΚΟΣ ΣΠΥΡΟΣ

3. ΚΑΡΑΒΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ

4. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

5. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

6. ΒΡΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

7. ΦΟΥΣΕΚΑ ΜΑΡΙΑ

Αναπληρωματικοί Δημοτικοί Σύμβουλοι

1. ΜΠΟΥΡΙΚΑ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ

2. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

3. ΦΡΑΓΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΙΤΣΑ

4. ΖΩΧΙΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ

5. ΠΑΛΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ (130 ΨΗΦΟΙ)

6. ΜΠΑΡΟΤΑ ΟΡΣΑΛΙΑ (130 ΨΗΦΟΙ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΚΛΗΡΩΣΕΩΣ)

7. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

8. ΓΟΥΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (92 ΨΗΦΟΙ)

9. ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (92 ΨΗΦΟΙ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΚΛΗΡΩΣΕΩΣ)

10. ΚΑΚΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

11. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

12. ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

13. ΠΑΠΑΔΕΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

14. ΒΕΝΙΕΡΗ ΕΛΕΝΗ

15. ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

16. ΒΟΥΤΙΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

17. ΜΠΟΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

18. ΚΟΚΚΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

19. ΦΑΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

20. ΠΑΣΙΑΛΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

21. ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΕΤΡΙΑΣ (13 Σύμβουλοι)

Ο συνδυασμός «Ένας Δήμος – Ένα Μέλλον» καταλαμβάνει μία έδρα, ήτοι Τακτικός Δημοτικός Σύμβουλος

1. ΓΟΥΡΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ)

Αναπληρωματικοί Δημοτικοί Σύμβουλοι

1. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ

2. ΚΟΥΤΑΛΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

3. ΜΠΕΤΣΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

4. ΜΠΑΣΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

5. ΠΕΠΠΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

6. ΕΥΑΓΟΡΑ ΕΥΛΑΛΙΑ

7. ΠΡΑΣΣΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ – ΕΛΕΝΗ

8. ΜΑΣΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

9. ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

10. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

11. ΑΡΓΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

12. ΚΑΚΑΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

13. ΑΣΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

14. ΜΗΤΣΑΛΕΑ ΜΑΡΙΑ

15. ΝΙΚΟΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

16. ΧΑΤΖΗΕΡΓΑΤΗ ΆΝΝΑ – ΜΑΡΙΑ

17. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

18. ΚΟΛΕΤΣΗΣ ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ

19. ΒΑΚΕΡΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Ο συνδυασμός «Δημιουργική Ένωση Πολιτών» καταλαμβάνει τρεις έδρες, ήτοι:

Τακτικοί Δημοτικοί Σύμβουλοι

1. ΦΑΤΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

2. ΚΡΟΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

3. ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Αναπληρωματικοί Δημοτικοί Σύμβουλοι

1. ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

2. ΚΑΤΕΒΑ ΟΡΣΑΛΙΑ

3. ΚΑΚΑΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

4. ΑΝΔΡΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

5. ΝΤΟΥΡΜΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ

6. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ – ΝΙΚ.

7. ΜΠΑΣΙΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

8. ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

9. ΒΡΑΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

10. ΤΣΙΒΙΚΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

11. ΜΑΡΙΟΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

12. ΜΠΟΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

13. ΛΙΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (102)

14. ΓΙΑΠΛΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (102) (ΚΑΤΟΠΙΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΕΩΣ)

15. ΚΑΡΑΤΑΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

16. ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

17. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΟΥ ΣΟΦΙΑ

18. ΒΑΘΙΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ

19. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

20. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΟΣ

21. ΘΩΜΑΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ – ΧΡΥΣΟΒΑΛΛ.

22. ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗ ΔΗΜ.

Ο συνδυασμός «Ανεξάρτητη Ανανεωτική Πορεία», που εξαρχής του αποδόθηκε μία έδρα, ως επιτυχόντα συνδυασμό, θα καταλάβει τις υπόλοιπες αδιάθετες έδρες, ήτοι οκτώ έδρες.

Οπότε συνολικά ο ως άνω συνδυασμός καταλαμβάνει εννιά έδρες.

Τακτικοί Δημοτικοί Σύμβουλοι

1. ΤΣΩΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

2. ΜΕΤΑΞΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

3. ΜΗΤΑΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

4. ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

5. ΑΒΔΟΥΛΑ ΑΝΘΙΠΠΗ

6. ΒΙΛΑΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ

7. ΓΙΑΚΟΥΒΑΚΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ

8. ΦΟΥΡΜΟΥΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

9. ΜΙΓΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ [κατόπιν κληρώσεως που διενεργήθηκε μεταξύ αυτού και του ισοψηφούντος υποψήφιου δημοτικού συμβούλου Νικολακάκου Λεωνίδα λόγω ισοψηφίας (230 ψήφοι)]

Αναπληρωματικοί Δημοτικοί Σύμβουλοι

1. ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

2. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΙΩΣΗΦ – ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ

3. ΣΤΑΜΑΤΟΥΚΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

4. ΜΠΑΣΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

5. ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΕΥΡ. (Β. ΦΟΥΡΜΟΥΖΗ)

6. ΚΟΛΛΙΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ

7. ΚΑΚΑΒΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

8. ΚΟΛΛΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

9. ΤΣΑΡΟΥΜΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ

10. ΜΠΙΜΠΙΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

11. ΜΠΑΣΙΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

12. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΜΕΩΝ

13. ΚΙΣΣΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ

14. ΣΚΑΡΛΑ ΆΝΝΑ

15. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

16. ΚΟΥΜΠΑΝΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ

17. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Κατανομή εδρών συμβούλων δημοτικών κοινοτήτων

1. Δημοτική Κοινότητα Αμαρύνθου (5μελες)

Ο συνδυασμός «Ανεξάρτητη Ανανεωτική Πορεία» καταλαμβάνει 3 έδρες ήτοι:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

2. ΚΑΡΑΒΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

3. ΔΗΜΟΥ ΧΡΥΣΑΦΟΥΛΑ – ΔΙΟΝΥΣΙΑ (ΦΑΙΗ)

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

2. ΒΑΧΛΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ

3. ΚΩΣΤΑΚΗ ΆΝΝΑ

Ο συνδυασμός «Δημιουργική Ένωση Πολιτών» καταλαμβάνει μία έδρα, ήτοι:

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

1. ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. ΜΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

2. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

3. ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΜΑΡΙΑ

4. ΧΑΙΝΑ – ΜΙΧΟΥ ΣΟΦΙΑ

5. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ – ΜΑΡΙΑ (ΝΑΤΑΣΑ)

Ο συνδυασμός «Λαϊκή Συσπείρωση Ερέτριας» καταλαμβάνει μία έδρα, η οποία παραμένει κενή, επειδή ο ως άνω επιλαχών συνδυασμός δεν έχει ανακηρύξει υποψήφιο εκεί.

2. Δημοτική Κοινότητα Γυμνού

Ο συνδυασμός «Ανεξάρτητη Ανανεωτική Πορεία» καταλαμβάνει 3 έδρες ήτοι:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. ΧΑΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

2. ΜΑΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

3. ΚΡΟΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

2. ΚΡΟΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

3. ΣΕΦΕΡΛΗ ΜΑΡΙΑ

Ο συνδυασμός «Δημιουργική Ένωση Πολιτών» καταλαμβάνει μία έδρα, ήτοι:

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

1. ΧΑΙΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ

2. ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

3. ΓΙΑΝΝΑΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

4. ΚΟΚΚΑΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΝΙΝΑ)

5. ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ

Ο συνδυασμός «Ένας Δήμος – Ένα Μέλλον» καταλαμβάνει μία έδρα, ήτοι:

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

1. ΣΕΦΕΡΛΗ ΜΑΡΙΑ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. ΚΟΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

2. ΚΟΚΚΑΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

3. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

4. ΜΠΑΡΩΤΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

3. Δημοτική Κοινότητα Ερέτριας

Ο συνδυασμός «Ανεξάρτητη Ανανεωτική Πορεία» καταλαμβάνει 3 έδρες ήτοι:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. ΣΑΡΑΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

2. ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

3. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. ΧΟΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ

2. ΑΓΓΕΛΙΔΗ ΣΟΦΙΑ

3. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΌΛΓΑ

Ο συνδυασμός «Δημιουργική Ένωση Πολιτών» καταλαμβάνει μία έδρα, ήτοι:

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

1. ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΡΙΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. ΚΑΚΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

2. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ (ΛΕΤΑ)

3. ΜΠΑΣΙΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

4. ΜΗΤΡΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ

5. ΤΣΙΤΡΑ ΓΛΥΚΕΡΙΑ

Στην Τοπική Κοινότητα ANΩ ΒΑΘΕΙΑΣ, επί συνόλου 352 έγκυρων ψηφοδελτίων, ο επιτυχών συνδυασμός ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ συγκέντρωσε 80 ψήφους και λαμβάνει 1 έδρα, και οι επιλαχόντες συνδυασμοί

α. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ  συγκέντρωσε 204 ψήφους και λαμβάνει 2 έδρες,

β. ΕΝΑΣ ΔΗΜΟΣ-ΕΝΑ ΜΕΛΛΟΝ συγκέντρωσε 35 ψήφους και λαμβάνει 0 έδρες,

γ. ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΡΕΤΡΙΑΣ συγκέντρωσε 24 ψήφους και λαμβάνει 0 έδρες,

δ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ-ΔΗ.Κ.Ε.Π. συγκέντρωσε 9 ψήφους και λαμβάνει 0 έδρες.

Κατά συνέπεια, εκλέγονται:

Α. Από τον συνδυασμό ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

1.ΜΠΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

1. ΣΕΦΕΡΛΗ ΖΩΗ

2. ΧΑΡΛΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ

Β. Από τον συνδυασμό ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

1. ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

2. ΤΣΟΛΑΚΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

1. ΖΑΝΙΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

2. ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΛΑΜΠΡΟΥ

Στην Τοπική Κοινότητα ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, επί συνόλου 298 έγκυρων ψηφοδελτίων, ο επιτυχών συνδυασμός ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ συγκέντρωσε 94 ψήφους και λαμβάνει 1

έδρα, και οι επιλαχόντες συνδυασμοί

α. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ συγκέντρωσε 184 ψήφους και λαμβάνει 2 έδρες,

β. ΕΝΑΣ ΔΗΜΟΣ-ΕΝΑ ΜΕΛΛΟΝ συγκέντρωσε 11 ψήφους και λαμβάνει 0 έδρες,

γ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ-ΔΗ.Κ.Ε.Π. συγκέντρωσε 9 ψήφουςκαι λαμβάνει 0 έδρες.

Κατά συνέπεια, εκλέγονται:

Α. Από τον συνδυασμό ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

1. ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

1. ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Β. Από τον συνδυασμό ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΟΙΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

1. ΠΕΠΕΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

1. ΚΑΡΑΒΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ

2. ΜΩΡΑΪΤΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ

Στην Τοπική Κοινότητα ΣΕΤΤΑ, επί συνόλου 175 έγκυρων ψηφοδελτίων, ο επιτυχών συνδυασμός ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ συγκέντρωσε 37 ψήφους και λαμβάνει 0 έδρες, και οι επιλαχόντες συνδυασμοί

α. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ συγκέντρωσε 121 ψήφους και λαμβάνει 1 έδρα,

β. ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΡΕΤΡΙΑΣ συγκέντρωσε 15 ψήφους και λαμβάνει 0 έδρες,

γ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ-ΔΗ.Κ.Ε.Π. συγκέντρωσε 2 ψήφους και λαμβάνει 0 έδρες.

Κατά συνέπεια, εκλέγονται:

Α. Από τον συνδυασμό ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

1. ΚΟΚΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

1. ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ενόψει όλων των ανωτέρω η υπ’ αριθμ. 62/2014 απόφαση πρέπει να διορθωθεί δεκτής γενομένης της πράξης, όπως ειδικότερα ορίζεται στο διατακτικό.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΟΡΘΩΝΕΙ την υπ’ αριθμ. 62/2014 απόφαση του Πολυμελούς τόσο στο σκεπτικό της όσο και στο διατακτικό της ώστε να διαμορφωθεί από το 4ο φύλλο μέχρι τέλος ως εξής:

Ο Δήμος Ερέτριας απαρτίζεται από 2 εκλογικές περιφέρειες

1. την εκλογική περιφέρεια της Δημοτικής Ενότητας Αμαρυνθίων , από την οποία εκλέγονται 14 Σύμβουλοι

και

2. την εκλογική περιφέρεια της Δημοτικής Ενότητας Ερέτριας, από την οποία εκλέγονται 13 Σύμβουλοι, ώστε να προκύψει 27μελές Δημοτικό Συμβούλιο (πληθυσμός 13.345).

Η εκλογική περιφέρεια της Δημοτικής Ενότητας Αμαρυνθίων απαρτίζεται από:

α. τη Δημοτική Κοινότητα Αμαρύνθου (πληθυσμός 3.807) οπότε το συμβούλιο αποτελείται από 5 μέλη,

β. τη Δημοτική Κοινότητα Γυμνού (πληθυσμός 2.031) οπότε το συμβούλιο αποτελείται από 5 μέλη,

γ. την Τοπική Κοινότητα Άνω Βάθειας (πληθυσμός 460) οπότε το συμβούλιο αποτελείται 3 μέλη,

δ. την Τοπική Κοινότητα Καλλιθέας (πληθυσμός 476) οπότε το συμβούλιο αποτελείται από 3 μέλη και

ε. την Τοπική Κοινότητα Σέτας (πληθυσμός 93) οπότε εκλέγεται 1 εκπρόσωπος τοπικής κοινότητας.

Η εκλογική περιφέρεια της Δημοτικής Ενότητας Ερέτριας απαρτίζεται από :

Τη Δημοτική Κοινότητα Ερέτριας (μόνο) (πληθυσμός 6.478) οπότε το συμβούλιο αποτελείται από 5 μέλη.

Οι συνδυασμοί των υποψηφίων Δημάρχων, Δημοτικών Συμβούλων, Συμβούλων των Δημοτικών Κοινοτήτων, Συμβούλων Τοπικών Κοινοτήτων και Εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων στο ΔΗΜΟ ΕΡΕΤΡΙΑΣ για τις δημοτικές εκλογές της 18ης Μαΐου 2014 που ανακηρύχθηκαν με την υπ’αρ.33/2014 απόφαση αυτού του Δικαστηρίου είναι:

1. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ (ΑΛΗΜΠΑΤΕ ΑΜΦΙΤΡΗΤΗ)

2. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ (ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ)

3. ΕΝΑΣ ΔΗΜΟΣ-ΕΝΑ ΜΕΛΛΟΝ (ΓΟΥΡΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)

4. ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΡΕΤΡΙΑΣ (ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ)

5. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ-ΔΗ.Κ.Ε.Π. (ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ).

Οι ανωτέρω συνδυασμοί συμμετείχαν στις εκλογές της 18ης Μαΐου 2014 με υποψηφίους που ανακηρύχθηκαν με την ως άνω δικαστική απόφαση. Μετά τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας η Πρόεδρος Πρωτοδικών Χαλκίδας με την από 22.5.2014 Πράξη της κατήρτισε πίνακα αποτελεσμάτων ψηφοφορίας, σύμφωνα με το άρθρο 42 του Ν.3852/2010. Από τον πίνακα αυτό προκύπτει ότι τα έγκυρα ψηφοδέλτια ήταν 9.088 και ο καθένα συνδυασμός έλαβε:

1. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ (ΑΛΗΜΠΑΤΕ ΑΜΦΙΤΡΙΤΗ) 2.971 ψήφους

2. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ (ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ) 4.117 ψήφους

3. ΕΝΑΣ ΔΗΜΟΣ-ΕΝΑ ΜΕΛΛΟΝ (ΓΟΥΡΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) 1.179 ψήφους

4. ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΡΕΤΡΙΑΣ (ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ) 522 ψήφους

5. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ-ΔΗ.Κ.Ε.Π. (ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) 299 ψήφους.

Με βάση τα παραπάνω αποτελέσματα κανείς συνδυασμός δεν πλειοψήφησε με ποσοστό μεγαλύτερο του 50% συν 1 ψήφο του συνόλου των εγκύρων ψηφοδελτίων. Έτσι η ψηφοφορία επαναλήφθηκε την επόμενη Κυριακή 25.5.2014 ανάμεσα στους υποψήφιους Δημάρχους των δύο συνδυασμών που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους. Μετά τη διεξαγωγή της επαναληπτικής ψηφοφορίας η Πρόεδρος Πρωτοδικών Χαλκίδας κατήρτισε τον από 28.5.2014 πίνακα αποτελεσμάτων ψηφοφορίας, σύμφωνα με το άρθρο 42 του Ν.3852/2010. Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι τα έγκυρα ψηφοδέλτια ήταν 8.403 και ο καθένας από τους δύο συνδυασμούς έλαβε:

1. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ (ΑΛΗΜΠΑΤΕ ΑΜΦΙΤΡΙΤΗ) 4.279 ψήφους

2. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ (ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ) 4.124 ψήφους

Με βάση τα ως άνω αποτελέσματα επιτυχών θεωρείται ο υποψήφιος Δήμαρχος και ο συνδυασμός του που συγκέντρωσε στην επαναληπτική ψηφοφορία την απόλυτη πλειοψηφία ολόκληρου του αριθμού των εγκύρων ψηφοδελτίων (50% σύν 1 ψήφο).

Περαιτέρω, επειδή ακολούθησε επαναληπτική ψηφοφορία, οι έδρες του Δημοτικού Συμβουλίου (27) κατανέμονται σε δύο φάσεις:

Α’ κατανομή οι 14 έδρες

1. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ (ΑΛΗΜΠΑΤΕ ΑΜΦΙΤΡΙΤΗ) 5 έδρες

2. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ (ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ)-επιτυχών- 6 έδρες

3. ΕΝΑΣ ΔΗΜΟΣ-ΕΝΑ ΜΕΛΛΟΝ (ΓΟΥΡΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) 2 έδρες

4. ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΡΕΤΡΙΑΣ (ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ) 1 έδρα

5. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ-ΔΗ.Κ.Ε.Π. (ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) καμία έδρα.

Β’ κατανομή οι 13 έδρες

1. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ (ΑΛΗΜΠΑΤΕ ΑΜΦΙΤΡΙΤΗ)-επιτυχών- 11 έδρες (3/5 του 27)

2. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ (ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ) 2 έδρες.

ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ των 27 ΕΔΡΩΝ

1. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ (ΑΛΗΜΠΑΤΕ ΑΜΦΙΤΡΙΤΗ) 16 έδρες (5+11)

2. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ (ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ) 8 έδρες (6+2).

3. ΕΝΑΣ ΔΗΜΟΣ-ΕΝΑ ΜΕΛΛΟΝ (ΓΟΥΡΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) 2 έδρες

4. ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΡΕΤΡΙΑΣ (ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ) 1 έδρα.

Κατά συνέπεια, Δήμαρχος του ΔΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ εκλέγεται η ΑΛΗΜΠΑΤΕ ΑΜΦΙΤΡΙΤΗ του επιτυχόντος συνδυασμού ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ.

Στη συνέχεια, οι έδρες του Δημοτικού Συμβουλίου κατανέμονται μεταξύ επιτυχόντος και επιλαχόντων ανά εκλογική περιφέρεια (εν προκειμένω 2) ως εξής:

Κατανομή εδρών δημοτικού συμβουλίου ανά εκλογική περιφέρεια

Α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΜΑΡΥΝΘΙΩΝ (14 Σύμβουλοι)

Ο συνδυασμός «Λαϊκή Συσπείρωση Ερέτριας» καταλαμβάνει μία έδρα ήτοι:

Τακτική Δημοτική Σύμβουλος

2. ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ (υποψήφια δήμαρχος του συνδυασμού)

Αναπληρωματικοί Δημοτικοί Σύμβουλοι

15. ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ

16. ΤΣΙΛΙΚΟΥΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

17. ΣΤΑΜΑΤΟΥΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ – ΝΙΚΟΛΕΤΑ

18. ΛΥΣΙΓΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

19. ΔΗΜΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

20. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ

21. ΑΡΓΥΡΗ ΜΑΡΙΑ

22. ΜΠΕΚΤΑΣ ΜΑΡΙΑΜ

23. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

24. ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

25. ΚΕΡΜΕΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

26. ΑΒΡΑΜΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

27. ΚΑΡΑΜΕΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ

28. ΣΟΥΒΛΕΡΗΣ ΘΩΜΑΣ

Ο συνδυασμός «Ένας Δήμος – Ένα Μέλλον» καταλαμβάνει μία έδρα, ήτοι:

Τακτικός Δημοτικός Σύμβουλος

1. ΜΗΤΡΟΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Αναπληρωματικοί Δημοτικοί Σύμβουλοι

17. ΚΟΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

18. ΤΣΟΥΜΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

19. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ

20. ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

21. ΚΙΚΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

22. ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

23. ΑΝΔΡΕΟΥ ΜΑΡΙΑ

24. ΤΣΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

25. ΤΑΚΕΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

26. ΜΠΕΛΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ

27. ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ

28. ΠΕΠΕ ΜΑΡΙΑ

29. ΚΑΛΦΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

30. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ

31. ΙΟΡΔΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΥΡΩΝ

32. ΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ

Ο συνδυασμός «Δημιουργική Ένωση Πολιτών» καταλαμβάνει πέντε έδρες, ήτοι:

Τακτικοί δημοτικοί σύμβουλοι

6. ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ)

7. ΣΜΠΙΛΙΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

8. ΣΚΑΡΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

9. ΚΑΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

10. ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ

Αναπληρωματικοί δημοτικοί σύμβουλοι

24. ΠΑΠΑΓΓΕΛΗ ΜΑΡΙΑ

25. ΣΜΙΛΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

26. ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

27. ΛΟΥΛΑΚΑ – ΜΠΕΤΣΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

28. ΜΠΑΡΑΜΠΟΥΤΗΣ ΔΗΜ.

29. ΗΛΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

30. ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

31. ΔΡΟΣΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

32. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ – ΣΥΡΜΑΚΕΖΗΒΑΣ.

33. ΜΙΧΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

34. ΜΠΑΣΙΝΑ – ΚΟΚΚΑΛΑ ΕΛΕΝΗ

35. ΓΕΡΟΝΤΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

36. ΤΣΙΑΚΚΙΡΟΣ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ

37. ΠΕΠΠΕ – ΚΡΟΚΟΥ ΕΛΕΝΗ

38. ΚΑΤΣΙΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

39. ΔΑΦΝΗ – ΒΑΛΚΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

40. ΚΑΤΣΙΑΒΕΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

41. ΛΑΜΠΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

42. ΔΡΟΣΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

43. ΜΠΑΣΙΝΑ – ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΦΙΛΙΩ

44. ΚΑΡΑΜΙΓΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

45. ΚΡΙΤΣΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

46. ΚΙΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ο συνδυασμός «Ανεξάρτητη Ανανεωτική Πορεία», που εξαρχής του αποδόθηκε μία έδρα, ως επιτυχόντα συνδυασμό, θα καταλάβει τις υπόλοιπες αδιάθετες έδρες, ήτοι έξι έδρες.

Οπότε συνολικά ο ως άνω συνδυασμός καταλαμβάνει επτά έδρες.

Τακτικοί Δημοτικοί Σύμβουλοι

8. ΛΑΜΠΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

9. ΣΤΑΜΑΤΟΥΚΟΣ ΣΠΥΡΟΣ

10. ΚΑΡΑΒΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ

11. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

12. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

13. ΒΡΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

14. ΦΟΥΣΕΚΑ ΜΑΡΙΑ

Αναπληρωματικοί Δημοτικοί Σύμβουλοι

22. ΜΠΟΥΡΙΚΑ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ

23. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

24. ΦΡΑΓΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΙΤΣΑ

25. ΖΩΧΙΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ

26. ΠΑΛΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ (130 ΨΗΦΟΙ)

27. ΜΠΑΡΟΤΑ ΟΡΣΑΛΙΑ (130 ΨΗΦΟΙ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΚΛΗΡΩΣΕΩΣ)

28. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

29. ΓΟΥΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (92 ΨΗΦΟΙ)

30. ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (92 ΨΗΦΟΙ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΚΛΗΡΩΣΕΩΣ)

31. ΚΑΚΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

32. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

33. ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

34. ΠΑΠΑΔΕΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

35. ΒΕΝΙΕΡΗ ΕΛΕΝΗ

36. ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

37. ΒΟΥΤΙΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

38. ΜΠΟΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

39. ΚΟΚΚΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

40. ΦΑΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

41. ΠΑΣΙΑΛΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

42. ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΕΤΡΙΑΣ (13 Σύμβουλοι)

Ο συνδυασμός «Ένας Δήμος – Ένα Μέλλον» καταλαμβάνει μία έδρα, ήτοι

Τακτικός Δημοτικός Σύμβουλος

1. ΓΟΥΡΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ)

Αναπληρωματικοί Δημοτικοί Σύμβουλοι

20. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ

21. ΚΟΥΤΑΛΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

22. ΜΠΕΤΣΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

23. ΜΠΑΣΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

24. ΠΕΠΠΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

25. ΕΥΑΓΟΡΑ ΕΥΛΑΛΙΑ

26. ΠΡΑΣΣΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ – ΕΛΕΝΗ

27. ΜΑΣΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

28. ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

29. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

30. ΑΡΓΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

31. ΚΑΚΑΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

32. ΑΣΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

33. ΜΗΤΣΑΛΕΑ ΜΑΡΙΑ

34. ΝΙΚΟΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

35. ΧΑΤΖΗΕΡΓΑΤΗ ΆΝΝΑ – ΜΑΡΙΑ

36. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

37. ΚΟΛΕΤΣΗΣ ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ

38. ΒΑΚΕΡΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Ο συνδυασμός «Δημιουργική Ένωση Πολιτών» καταλαμβάνει τρεις έδρες, ήτοι:

Τακτικοί Δημοτικοί Σύμβουλοι

4. ΦΑΤΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

5. ΚΡΟΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

6. ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Αναπληρωματικοί Δημοτικοί Σύμβουλοι

23. ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

24. ΚΑΤΕΒΑ ΟΡΣΑΛΙΑ

25. ΚΑΚΑΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

26. ΑΝΔΡΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

27. ΝΤΟΥΡΜΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ

28. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ – ΝΙΚ.

29. ΜΠΑΣΙΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

30. ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

31. ΒΡΑΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

32. ΤΣΙΒΙΚΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

33. ΜΑΡΙΟΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

34. ΜΠΟΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

35. ΛΙΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (102)

36. ΓΙΑΠΛΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (102) (ΚΑΤΟΠΙΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΕΩΣ)

37. ΚΑΡΑΤΑΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

38. ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

39. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΟΥ ΣΟΦΙΑ

40. ΒΑΘΙΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ

41. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

42. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΟΣ

43. ΘΩΜΑΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ – ΧΡΥΣΟΒΑΛΛ.

44. ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗ ΔΗΜ.

Ο συνδυασμός «Ανεξάρτητη Ανανεωτική Πορεία», που εξαρχής του αποδόθηκε μία έδρα, ως επιτυχόντα συνδυασμό, θα καταλάβει τις υπόλοιπες αδιάθετες έδρες, ήτοι οκτώ έδρες.

Οπότε συνολικά ο ως άνω συνδυασμός καταλαμβάνει εννιά έδρες.

Τακτικοί Δημοτικοί Σύμβουλοι

10. ΤΣΩΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

11. ΜΕΤΑΞΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

12. ΜΗΤΑΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

13. ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

14. ΑΒΔΟΥΛΑ ΑΝΘΙΠΠΗ

15. ΒΙΛΑΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ

16. ΓΙΑΚΟΥΒΑΚΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ

17. ΦΟΥΡΜΟΥΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

18. ΜΙΓΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ [κατόπιν κληρώσεως που διενεργήθηκε μεταξύ αυτού και του ισοψηφούντος υποψήφιου δημοτικού συμβούλου Νικολακάκου Λεωνίδα λόγω ισοψηφίας (230 ψήφοι)]

Αναπληρωματικοί Δημοτικοί Σύμβουλοι

18. ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

19. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΙΩΣΗΦ – ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ

20. ΣΤΑΜΑΤΟΥΚΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

21. ΜΠΑΣΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

22. ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΕΥΡ. (Β. ΦΟΥΡΜΟΥΖΗ)

23. ΚΟΛΛΙΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ

24. ΚΑΚΑΒΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

25. ΚΟΛΛΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

26. ΤΣΑΡΟΥΜΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ

27. ΜΠΙΜΠΙΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

28. ΜΠΑΣΙΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

29. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΜΕΩΝ

30. ΚΙΣΣΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ

31. ΣΚΑΡΛΑ ΆΝΝΑ

32. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

33. ΚΟΥΜΠΑΝΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ

34. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Κατανομή εδρών συμβούλων δημοτικών κοινοτήτων

2. Δημοτική Κοινότητα Αμαρύνθου (5μελες)

Ο συνδυασμός «Ανεξάρτητη Ανανεωτική Πορεία» καταλαμβάνει 3 έδρες ήτοι:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

4. ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

5. ΚΑΡΑΒΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

6. ΔΗΜΟΥ ΧΡΥΣΑΦΟΥΛΑ – ΔΙΟΝΥΣΙΑ (ΦΑΙΗ)

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

4. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

5. ΒΑΧΛΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ

6. ΚΩΣΤΑΚΗ ΆΝΝΑ

Ο συνδυασμός «Δημιουργική Ένωση Πολιτών» καταλαμβάνει μία έδρα, ήτοι:

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

4. ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

6. ΜΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

7. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

8. ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΜΑΡΙΑ

9. ΧΑΙΝΑ – ΜΙΧΟΥ ΣΟΦΙΑ

10. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ – ΜΑΡΙΑ (ΝΑΤΑΣΑ)

Ο συνδυασμός «Λαϊκή Συσπείρωση Ερέτριας» καταλαμβάνει μία έδρα, η οποία παραμένει κενή, επειδή ο ως άνω επιλαχών συνδυασμός δεν έχει ανακηρύξει υποψήφιο εκεί.

5. Δημοτική Κοινότητα Γυμνού

Ο συνδυασμός «Ανεξάρτητη Ανανεωτική Πορεία» καταλαμβάνει 3 έδρες ήτοι:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. ΧΑΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

2. ΜΑΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

3. ΚΡΟΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

2. ΚΡΟΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

3. ΣΕΦΕΡΛΗ ΜΑΡΙΑ

Ο συνδυασμός «Δημιουργική Ένωση Πολιτών» καταλαμβάνει μία έδρα, ήτοι:

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

. ΧΑΙΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

6. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ

7. ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

8. ΓΙΑΝΝΑΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

9. ΚΟΚΚΑΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΝΙΝΑ)

10. ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ

Ο συνδυασμός «Ένας Δήμος – Ένα Μέλλον» καταλαμβάνει μία έδρα, ήτοι:

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

2. ΣΕΦΕΡΛΗ ΜΑΡΙΑ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

5. ΚΟΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

6. ΚΟΚΚΑΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

7. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

8. ΜΠΑΡΩΤΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

6. Δημοτική Κοινότητα Ερέτριας

Ο συνδυασμός «Ανεξάρτητη Ανανεωτική Πορεία» καταλαμβάνει 3 έδρες ήτοι:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. ΣΑΡΑΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

2. ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

3. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. ΧΟΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ

2. ΑΓΓΕΛΙΔΗ ΣΟΦΙΑ

3. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΌΛΓΑ

Ο συνδυασμός «Δημιουργική Ένωση Πολιτών» καταλαμβάνει μία έδρα, ήτοι:

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

1. ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΡΙΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. ΚΑΚΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

2. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ (ΛΕΤΑ)

3. ΜΠΑΣΙΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

4. ΜΗΤΡΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ

5. ΤΣΙΤΡΑ ΓΛΥΚΕΡΙΑ

Στην Τοπική Κοινότητα ANΩ ΒΑΘΕΙΑΣ, επί συνόλου 352 έγκυρων ψηφοδελτίων, ο επιτυχών συνδυασμός ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ συγκέντρωσε 80 ψήφους και λαμβάνει 1 έδρα, και οι επιλαχόντες συνδυασμοί

α. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ συγκέντρωσε 204 ψήφους και λαμβάνει 2 έδρες,

β. ΕΝΑΣ ΔΗΜΟΣ-ΕΝΑ ΜΕΛΛΟΝ συγκέντρωσε 35 ψήφους και λαμβάνει 0 έδρες,

γ. ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΡΕΤΡΙΑΣ συγκέντρωσε 24 ψήφους και λαμβάνει 0 έδρες,

δ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ-ΔΗ.Κ.Ε.Π. συγκέντρωσε 9 ψήφους και λαμβάνει 0 έδρες.

Κατά συνέπεια, εκλέγονται:

Α. Από τον συνδυασμό ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

1.ΜΠΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

1. ΣΕΦΕΡΛΗ ΖΩΗ

2. ΧΑΡΛΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ

Β. Από τον συνδυασμό ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

3. ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

4. ΤΣΟΛΑΚΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

1. ΖΑΝΙΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

2. ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΛΑΜΠΡΟΥ

Στην Τοπική Κοινότητα ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, επί συνόλου 298 έγκυρων ψηφοδελτίων, ο επιτυχών συνδυασμός ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ συγκέντρωσε 94 ψήφους και λαμβάνει 1

έδρα, και οι επιλαχόντες συνδυασμοί

α. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ συγκέντρωσε 184 ψήφους και λαμβάνει 2 έδρες,

β. ΕΝΑΣ ΔΗΜΟΣ-ΕΝΑ ΜΕΛΛΟΝ συγκέντρωσε 11 ψήφους και λαμβάνει 0 έδρες,

γ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ-ΔΗ.Κ.Ε.Π. συγκέντρωσε 9 ψήφους και λαμβάνει 0 έδρες.

Κατά συνέπεια, εκλέγονται:

Α. Από τον συνδυασμό ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

1. ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

1. ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Β. Από τον συνδυασμό ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΟΙΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

1. ΠΕΠΕΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

3. ΚΑΡΑΒΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ

4. ΜΩΡΑΪΤΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ

Στην Τοπική Κοινότητα ΣΕΤΤΑ, επί συνόλου 175 έγκυρων ψηφοδελτίων, ο επιτυχών συνδυασμός ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ συγκέντρωσε 37 ψήφους και λαμβάνει 0

έδρες, και οι επιλαχόντες συνδυασμοί

α. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ συγκέντρωσε 121 ψήφους και λαμβάνει 1 έδρα, β. ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΡΕΤΡΙΑΣ συγκέντρωσε 15 ψήφους και λαμβάνει 0 έδρες, γ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ-ΔΗ.Κ.Ε.Π. συγκέντρωσε 2 ψήφους και λαμβάνει 0 έδρες.

Κατά συνέπεια, εκλέγονται:

Α. Από τον συνδυασμό ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

1. ΚΟΚΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

1. ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Κρίθηκε και αποφασίστηκε στη Χαλκίδα στις 25-7-2014 και δημοσιεύτηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στις 28-7-2014.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                       Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Print Friendly, PDF & Email