Πέμπτη 21 Σεπτέμβριου 2017

Eρέτρια

Δημοτικές Επιχειρήσεις

   • Δ.Ε.Υ.Α.Ε.
    Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης, Αποχέτευσης Δήμου Ερέτριας.
    Στεγάζεται στην οδό Τιμοκράτους Φανοκλέους.
   • Πρόεδρος ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ιωάννης Λάμπρου 

Τηλ.: 22290 64400