Τρίτη 12 Δεκέμβριου 2017

Eρέτρια

 

Πρόσκληση σύγκλησης τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 13 Δεκεμβρίου

Πρόσκληση σύγκλησης τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 25  Νοεμβρίου

Πρόσκληση σύγκλησης ειδικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου  04  Νοεμβρίου

Πρόσκληση σύγκλησης τακτικής συνεδρίασης  Δημοτικού Συμβουλίου 13  Οκτωβρίου

Πρόσκληση σύγκλησης τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 29  Σεπτεμβρίου

Πρόσκληση σύγκλησης τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 30 Αυγούστου

Πρόσκληση σύγκλησης τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 18  Αυγούστου

Πρόσκληση σύγκλησης τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 21  Ιουλίου

Πρόσκληση σύγκλησης τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 27  Ιουνίου

Πρόσκληση σύγκλησης τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 02  Μαίου

Πρόσκληση σύγκλησης τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 28  Απριλίου

Πρόσκληση σύγκλησης τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 31  Μαρτίου

Πρόσκληση σύγκλησης Ειδικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 5  Μαρτίου

Πρόσκληση σύγκλησης τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 20  Φεβρουαρίου

Πρόσκληση σύγκλησης τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 30  Ιανουαρίου

Print Friendly, PDF & Email