Δευτέρα 19 Φεβρουάριου 2018

Eρέτρια

Υπηρεσίες Δήμου

Τηλεφωνικό Κέντρο

Τηλ: 22293 50101

Φαξ: 22293 50150

Γραφείο Δήμαρχου

Τηλ: 22290 62207

Φαξ: 22290 62218

• Τοπική Κοινότητα Ερέτριας

Τηλ: 22293 50109 – 50110

Φαξ: 22293 50150

• Πρωτόκολλο Δήμου

Κατάθεση πάσης φύσεως αιτήσεων και εισερχομένων-εξερχομένων εγγράφων του Δήμου.

Τηλ: 22293 50101 , 22293 50112

Φαξ: 22293 50150

• Δημοτολόγια – Μητρώα Αρρένων -Εκλογικοί Κατάλογοι

Έκδοση πάσης φύσεως πιστοποιητικών

Τηλ: 22293 50112

Φαξ: 22290 60220

• Ληξιαρχείο Ερέτριας

Τηλ: 22293 50113

Φαξ: 22290 60220

• Γραφείο Αδειοδότησης & Ρυθμίσεις Εμπο. Δραστηριοτήτων

Τηλ: 22293 50111

Φαξ: 22293 50151

 

• Διεύθυνση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών

Τηλ: 22293 50125

Φαξ: 22290 60991

• Ταμείο Δήμου

Πληρωμές οφειλών , εισπράξεις κλπ

Τηλ: 22293 50115

• Λογιστήριο Δήμου

Τηλ: 22293 50124

Φαξ: 22293 50155

• Γραφείο Προμηθειών

Τηλ: 22293 50126 ,22293 50127

Φαξ: 22293 50156

• Οικονομική Υπηρεσία

Τηλ: 22293 50127 – 50128

Φαξ: 22293 50157

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος,

Πολεοδομίας & Ποιότητας Ζωής

Αρμόδια για μελέτες έργων, θεώρηση αδειών οικοδομών ,Τ.Α.Π. κλπ

Τηλ: 22293 50130 – 50137

Φαξ: 22293 50158 – 50159 – 50160

Οι παραπάνω υπηρεσίες στεγάζονται στην οδό Ευδήμου Κρατεμένους (απέναντι από τον ΟΤΕ)

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ

Τηλεφωνικό Κέντρο

Τηλ: 22290 37790

Φαξ: 22290 36275

Ληξιαρχείο Δημοτικής Ενότητας Αμαρυνθίων

Τηλ: 22290 39091 – 22290 37790

Φαξ: 22290 37790

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΓΥΜΝΟ

Τηλέφωνα Επικοινωνίας

Τηλ: 22290 91931 – 91212

Φαξ: 22290 67345

Print Friendly, PDF & Email