Τρίτη 24 Απρίλιου 2018

Eρέτρια

΄΄Δημιουργία Υποδομών σε τέσσαρες (4) παραλίες του Δήμου Ερέτριας για την εξυπηρέτηση ΑμΕΑ και άλλων κατηγοριών ατόμων με κινητικά προβλήματα ΄΄

Ο Δήμος Ερέτριας με την υπ΄αριθμόν 29/2018 ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. του ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση 075 του ΕΠ ΄΄Ανταγωνιστηκότητα Επιχειρηματικότητα και καινοτομία΄΄ του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας υποβάλλοντας ολοκληρωμένη πρόταση για την ένταξη στο συγχηματοδοτούμενο από το ΕΤΠΑ Πρόγραμμα για την πράξη με τίτλο ΄΄Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Θαλάσσιων Προορισμών Δήμου Ερέτριας΄΄

Συγκεκριμένα η παρούσα πρόταση θα αφορά σε δύο (2) παραλίες της Δ.Ε. Αμαρυνθίων στη θέση Αλαμπέικα και Γεράνι και αντίστοιχα σε δύο (2) παραλίες της Δ.Ε. Ερέτριας, αριστερά από το στέκι των χειμερινών κολυμβητών και στην παραλία του Αγίου Ανδρέα Μαλακόντα.

Σκοπός της των ενεργειών της Δημοτικής αρχής είναι η αξιοποίηση των αναπτυξιακών προοπτικών που παρουσιάζει το πλούσιο παραλιακό μέτωπο του Δήμου και έχει ως στόχο τη συμβολή στην ανάπτυξη τουρισμού ειδικών απαιτήσεων στις παραθαλάσσιες περιοχές καιτην προσέλκυση επισκεπτών και τουριστών αυτών των κατηγοριών.
Τα προσδοκώμενα οφέλη μετά την υλοποίηση της πράξης αφορούν τόσο τους κατοίκους, επισκέπτες και τουρίστες του Δήμου Ερέτριας όσο και τον πληθυσμό της ευρύτερης περιοχής της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος, αναβαθμίζοντας υπερτοπικά τον κοινωνικό, τουριστικό και πολιτιστικό χαρακτήρα των παραθαλάσσιων περιοχών του Δήμου Ερέτριας’

Αναγνώστηκε 99 φορές

Print Friendly, PDF & Email