Δευτέρα 18 Φεβρουάριου 2019

Έκτακτη πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

Ελληνική Δημοκρατία - Νομός Ευβοίας - Δήμος Ερετρίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ
Ταχ. Δ/νση : Αρχαίου Θεάτρου 1
Ταχ. Κώδ. : 34008 ΕΡΕΤΡΙΑ
Πληροφορίες : Τσιλίκουνα Κανέλλα
Τηλέφωνο : 22293 50101, 22290 62207
Fax : 22290 62218

Ερέτρια 23-04-2015
Αριθ. Πρωτ.  3735

 

 

ΠΡΟΣ
Την κ. Δήμαρχο
Τους κ. Δημοτικούς Συμβούλους
Τους Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων
Τους Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων
Τον Εκπρόσωπο Τοπικής Κοινότητας
Τον Πρόεδρο Τοπικού Συμβουλίου Νέων

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»

Λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 καλείστε να προσέλθετε στην  9η δημόσια έκτακτη   συνεδρίαση του έτους 2015 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ερέτριας που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος  στην  Ερέτρια  την   24η    Απριλίου 2015  ημέρα  Παρασκευή   και ώρα 19.30  μ. μ  για   τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο  παρακάτω  θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 

Θέμα: « Έκδοση  ψηφίσματος  σχετικά με την Πράξη  Νομοθετικού Περιεχομένου που αφορά τη  μεταφορά των ταμειακών διαθεσίμων των Δήμων στην Τράπεζα της Ελλάδας».

 

 

 

 

            O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΓΙΑΚΟΥΒΑΚΗΣ

 

Αναγνώστηκε 442 φορές

Print Friendly, PDF & Email