Δευτέρα 18 Φεβρουάριου 2019

Ανακοίνωση για πρόσληψη μίας καθαρίστριας για το σχολικό έτος 2015-2016

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                       Ερέτρια    7-9-2015   

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ                                                                                                     Αρ.Πρωτ.: 122

ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ

Ν.Π.Δ.Δ.

ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                            

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                                  

ΔΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ

Ταχ. Δ/νση    : Τιμοκράτους Φανοκλέους                                                      

Ταχ. Κωδ.     :  34008

Πληροφορίες:  Αγγελοπούλου Αθανασία

Τηλ.              :  22290 61741

Fax                :  22290 61741                  

Emai             : sxeperet@otenet.gr                                    

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

     Η Ενιαία Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ερέτριας ανακοινώνει πως θα προβεί στην πρόσληψη μίας (1) καθαρίστριας για το σχολικό έτος 2015-2016, με σύμβαση μίσθωσης έργου, για το 2ο Νηπιαγωγείο Αμαρύνθου.

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης θα είναι δέκα (10) μήνες, από 9/2015 μέχρι 6/2016. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά πρόσληψης στο γραφείο της   Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ερέτριας, (τηλ. 22290 61741) μέχρι   και   την   Παρασκευή 11-9-15.

 

 Δικαιολογητικά:

– Αίτηση

– Φωτοτυπία ταυτότητας

– Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

– Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει η ενδιαφερομένη υπογράψει σύμβαση για   

   καθαριότητα με άλλο σχολείο.

– Φωτοτυπία της κάρτας ανεργίας εφόσον υπάρχει.

– Εκκαθαριστική δήλωση φορολογίας εισοδήματος.

                                                                                      

 

                                                                                      Ο  Πρόεδρος

 

 

                                                                               Μίγγος  Δημήτριος

Αναγνώστηκε 317 φορές

Print Friendly, PDF & Email