Παρασκεύη 22 Σεπτέμβριου 2017

Eρέτρια

Ανακοίνωση διεξαγωγή κλήρωσης για την ανάδειξη μελών Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών για έργα συνολικού προϋπολογισμού μέχρι το ανώτατο όριο της δεύτερης τάξης του Μ.Ε.ΕΠ. ( 18/02/2013 )

Ανακοίνωση διεξαγωγή κλήρωσης για την ανάδειξη μελών Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών

Αναγνώστηκε 483 φορές