Κυριακή 18 Νοέμβριου 2018

Eρέτρια

Ανακοίνωση διεξαγωγή κλήρωσης για την ανάδειξη μελών Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών για έργα συνολικού προϋπολογισμού μέχρι το ανώτατο όριο της δεύτερης τάξης του Μ.Ε.ΕΠ. ( 18/02/2013 )