Πέμπτη 21 Φεβρουάριου 2019

Ανακοίνωση διεξαγωγή κλήρωσης για την ανάδειξη μελών Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών για έργα συνολικού προϋπολογισμού μέχρι το ανώτατο όριο της δεύτερης τάξης του Μ.Ε.ΕΠ. ( 18/02/2013 )