Παρασκεύη 21 Σεπτέμβριου 2018

Eρέτρια

Ανακοίνωση : Πρόσληψη Καθαρίστριας για το 1ο Νηπιαγωγείο Αμαρύνθου

Ελληνική Δημοκρατία - Νομός Ευβοίας - Δήμος Ερετρίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ
Ν.Π.Δ.Δ.
ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ
Ταχ.Δ/νση : Τιμοκράτους Φανοκλέους
Πληροφορίες : Μπουραζά Κρυσταλλία
Ταχ .Κωδ. : 34008
Τηλ : 22290 61741
Fax : 22290 61741
e-mail : sxeperet@otenet.gr

Ερέτρια 12-1-2015

Αριθ. Πρωτ. 3

 

 

 

 

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Ενιαία Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ερέτριας ανακοινώνει πως θα προβεί στην πρόσληψη μίας (1) καθαρίστριας για το 1ο Νηπιαγωγείο Αμαρύνθου και για το διάστημα Ιανουάριος έως Ιούνιος 2015, με σύμβαση μίσθωσης έργου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά πρόσληψης στο γραφείο της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ερέτριας, (τηλ. 2229061741) μέχρι και την Παρασκευή 16-1-14.

Δικαιολογητικά:

  • Αίτηση
  • Φωτοτυπία ταυτότητας
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  • Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει η ενδιαφερομένη υπογράψει σύμβαση για καθαριότητα με άλλο σχολείο.
  • Φωτοτυπία της κάρτας ανεργίας εφόσον υπάρχει.
  • Εκκαθαριστική δήλωση φορολογίας εισοδήματος.

                                                                                      

Ο  Πρόεδρος
Μίγγος  Δημήτριος

 

Αναγνώστηκε 730 φορές

Print Friendly, PDF & Email