Παρασκεύη 16 Νοέμβριου 2018

Eρέτρια

Ανακοίνωση Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Ερέτριας

Στην ηλ. δ/νση  http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=514 έχουν αναρτηθεί οι παρακάτω μελέτες:
 
– Β1  στάδιο της μελέτης  Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας
 

 – Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) της μελέτης Αξιολόγηση, Αναθεώρηση και εξειδίκευση του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας

 
Προσκαλείται το ενδιαφερόμενο κοινό να διατυπώσει εγγράφως  και σε κάθε περίπτωση επαρκώς τεκμηριωμένο τις απόψεις του μέχρι 28/08/2015.
 
Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Ερέτριας

Αναγνώστηκε 506 φορές

Print Friendly, PDF & Email