Παρασκεύη 05 Μάρτιου 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι η αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων όλων των βαθμίδων
λόγω κορωνοϊού γίνεται από το Υπουργείο Παιδείας με βάση τον αριθμό των κρουσμάτων που
παρουσιάζονται σε αυτές και με συγκεκριμένο Πρωτόκολλο.

Μέχρι σήμερα κρούσμα έχει παρουσιασθεί μόνο στο σχολείο του Μαλακώντα όπου
εφαρμόσθηκαν οι ενδεδειγμένες ενέργειες (κλείσιμο σχολείου για δύο (2) ημέρες & απολύμανση).

Επίσης σας ενημερώνουμε ότι τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει ένα σχολείο
προκειμένου να αναστείλει τη λειτουργία του λόγω Covid-19, την γνωρίζουν οι πρόεδροι των
σχολικών επιτροπών και οι διευθυντές των σχολικών μονάδων.

Ο Δήμαρχος
Ιωάννης Δημητρόπουλος

Αναγνώστηκε 386 φορές

Print Friendly, PDF & Email