Πέμπτη 13 Αύγουστου 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ

Γνωρίζουμε στους υπεύθυνους λειτουργίας των καταστημάτων (εμπορικών και υγειονομικού ενδιαφέροντος) ότι εκδόθηκε η με αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 29114/10.05.2020 Κ.Υ.Α.με θέμα: «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας,προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (ΦΕΚ 1780/Β’/10.08.2020), την οποία και επισυνάπτουμε προς ενημέρωση.

ΚΥΑ-Δ1αΓΠ.οικ.-29114-10.05.2020-ΦΕΚ-1780-10.05.2020-τεύχος-Β’

Αναγνώστηκε 86 φορές

Print Friendly, PDF & Email