Σαββάτο 23 Ιανουάριου 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ TABLETS ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Ο Δήμος Ερέτριας αναγνωρίζοντας τις έκτακτες ανάγκες που
προέκυψαν σε Tablet και Laptop εξαιτίας της εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης με τηλεδιάσκεψη στα σχολεία του Δήμου, προχώρησε στην
προμήθεια 30 Tablet τα οποία και χορήγησε στους Διευθυντές των
Δημοτικών Σχολείων. Γνωρίζουμε ότι με τη δωρεά αυτή καλύπτουμε ένα
μόνο μέρος των συνολικών αναγκών, ωστόσο θα εξετάσουμε εάν υπάρχει
και άλλη δυνατότητα για περαιτέρω ενίσχυση των σχολείων μας.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

Αναγνώστηκε 113 φορές

Print Friendly, PDF & Email