Δευτέρα 16 Δεκέμβριου 2019

Πρόσληψη οκτώ (8) ατόμων από το ΝΠΔΔ ο «Δαφνηφόρος Απόλλων» στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής»

Το ΝΠΔΔ ο «Δαφνηφόρος Απόλλων» ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά οκτώ ατόμων (8) στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής».

Συγκεκριμένα θα προσλάβει ως εποχικό προσωπικό: Δύο (2) ΤΕ9 Βρεφοκόμους, τρείς (3) ΔΕ8 Βοηθούς Βρεφοκόμους Παιδοκόμους, έναν (1) ΔΕ32 Μάγειρο, δύο (2) ΥΕ16 Βοηθητικών Εργασιών.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αντλήσετε από τα γραφεία του ΝΠΔΔ «ο Δαφνηφόρος Απόλλων» (τηλέφωνο: 22290 60605) και τους εξής συνδέσμους:

«Ανακοίνωση του Ν.Π.Δ.Δ. «Ο Δαφνηφόρος Απόλλων» υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2013 για τη σύναψη σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής».

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΟΧ1 2013 ΝΠΔΔ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ1 2013

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ)

SOX_ENTYPO_AITHSHS_17_el_GR 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αναγνώστηκε 2083 φορές

Print Friendly, PDF & Email