Δευτέρα 19 Φεβρουάριου 2018

Eρέτρια

Απάντηση – Ενημέρωση προς Συλλόγους, Φορείς και Δημότες για την διαχείρηση των Αδέσποτων Ζώων στο Δήμο Ερέτριας.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ                                                    Ερέτρια,   17-08-2017

ΔΗΜΟΣ  ΕΡΕΤΡΙΑΣ

                                                                                            Αρ. Πρωτ.: 8672           

Ταχ.Δ/νση: Αρχαίου Θεάτρου 1           

Ερέτρια 34008

Τηλ.: 2229064764

Ηλ.Δ/νση: eretriad@otenet.gr                                                     

Πληροφορίες: Παπαναστασίου Αλεξάνδρα                                            

                                                                                                                                    

ΘΕΜΑ: «Η Διαχείριση των Αδέσποτων Ζώων στο Δήμο Ερέτριας»

ΣΧΕΤ.: α) Το υπ’ αρ.8672/09-08-2017 έγγραφο σας.         

 

Σε απάντηση του υπ.αριθμ. 8672/09-08-2017  εγγράφου σας, σας γνωστοποιούμε ότι ο Δήμος Ερέτριας γνωρίζοντας ότι η διαχείριση των αδέσποτων ζώων είναι ένα σημαντικό ζήτημα έχει πραγματο-ποιήσει ήδη πολλές ενέργειες και προγραμματίζει νέες σύμφωνα με τις ανάγκες. Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την υπ.αρ. 4/2017 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, οι δράσεις μας για το πρόγραμμα «Διαχείριση Αδέσποτων Ζώων» είναι:

 • Σύμφωνα με το αρθ. 9 παρ.12 του Ν.4039/2012 έχει συγκροτηθεί πενταμελής επιτροπή διαχείρισης αδέσποτων ζώων, (ΑΔΑ: 6ΛΩΙΩΡ9-555) & (ΑΔΑ: ΨΨ64ΩΡ9-31Δ), για την αντιμετώπιση των συναφών προβλημάτων.

 • Με την υπ.αρ. 107/2016 Απόφαση Δημάρχου έχει συγκροτηθεί η εκ του νόμου προβλεπόμενη Ειδική Επιστημονική Επιτροπή για τη Διαχείριση Αδέσποτων Ζώων (ΑΔΑ: ΩΕΛ5ΩΡ9-ΓΣΠ).

 • Κατά τις διατάξεις του Ν.4039/2012, δημιουργήθηκε στο Δήμο Ερετρίας ηλεκτρονική βάση καταγραφής των δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς κατόπιν σήμανσης τους και μέχρι σήμερα, 17-08-2017, έχουν καταγραφεί από τους ιδιοκτήτες τους 48 ζώα.

 • Με σκοπό τη δημοσιοποίηση και  ενημέρωση των πολιτών διοργανώθηκε, επιτυχώς, σχετική ημερίδα με ειδική πρόσκληση συμμετοχής προς τη Πανελλήνια Φιλοζωική Ομοσπονδία καθώς και τη συνεργαζόμενη ιδιώτη κτηνίατρο. Εκτυπώθηκε δε σχετικό ενημερωτικό φυλλάδιο περί των υποχρεώσεων των ιδιοκτητών δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς.

 • Από το 2014 έως σήμερα ο δήμος Ερέτριας συνεργάζεται με ιδιώτη κτηνίατρο με συνεχείς συμβάσεις για στειρώσεις και εμβολιασμούς αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

 • Το τρέχον έτος, σε συνεργασία με ιδιώτη κτηνίατρο υπογράφτηκε νέα σύμβαση για εξετάσεις λυσσύποπτων και περίθαλψη τραυματισμένων ζώων.

 • Έχουν πραγματοποιηθεί συναντήσεις και δράσεις της Δημάρχου Ερέτριας με τους Δημάρχους των όμορων Δήμων για τη δημιουργία Διαδημοτικού Κυνοκομείου (Χαλκίδα, Αλιβέρι).

 • Έχει πραγματοποιηθεί συνάντηση με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης κ.Ευάγγελο Αποστόλου για τη χρηματοδότηση του Δήμου μας για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων και τη κατασκευή κυνοκομείου.

 • Πραγματοποιούνται έλεγχοι ανίχνευσης σήμανσης ζώων σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία, και  έχουν επιβληθεί τα αντίστοιχα πρόστιμα σε περιπτώσεις παραβάσεων (μη τσιπαρισμένα ζώα).

 • Επέκταση του προγράμματος στειρώσεων και εμβολιασμών.

 • Κατά τις επιταγές του προαναφερθέντα νόμου 4039/2012, παρά την αδυναμία πρόσληψης  εκπαιδευμένου  προσωπικού  για την περισυλλογή  των αδέσποτων  ζώων, συνεπεία του κανόνα «μία πρόσληψη κάθε πέντε συνταξιοδοτήσεις»  ο Δήμος Ερέτριας προσπαθεί με τα διαθέσιμα μέσα του , να λάβει τα προσήκοντα μέτρα σε συνεργασία με τις φιλοζωικές  ενώσεις προκειμένου να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις  για την δραστηριότητα της μέριμνας περισυλλογής και  εν γένει διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

 • Η δημιουργία κυνοκομείου έχει ενταχθεί στο «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2014-2019» του Δήμου Ερέτριας και οι προσπάθειες μας για χρηματοδότηση είναι διαρκείς προς όλες τις πηγές χρηματοδοτήσεων.

 • Στο προσχέδιο του νέου ΟΕΥ του Δήμου μας, έχει προβλεφθεί θέση Κτηνιάτρου.

Επίσης, πέρα από τις συνεχείς κατά το Νόμο ενέργειες μας, λειτουργούμε σύμφωνα με το Ν. 4039/12 και το Ν.4235/2014, σύμφωνα με τους οποίους «Ζώα συντροφιάς, που δεν έχουν υιοθετηθεί και σύμφωνα με γνωμάτευση του κτηνίατρο κρίνονται ότι είναι υγιή, επανεντάσσονται άμεσα στο οικείο τους περιβάλλον, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου που περισυλλέγησαν, αφού προηγουμένως ελεγχθεί ότι έχουν σημανθεί και καταγραφεί ηλεκτρονικά και ότι έχουν υποβληθεί σε αποπαρασίτωση, εμβολιασμό και στείρωση».

Είμαστε στη διάθεση σας για επιπλέον διάλογο και εξεύρεση λύσεων.

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΛHΜΠΑΤΕ  ΑΜΦΙΤΡΙΤΗ

 

Αναγνώστηκε 83 φορές

Print Friendly, PDF & Email