Πέμπτη 13 Αύγουστου 2020

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2020

ΑΔΕΔ 01_2019

Αναγνώστηκε 172 φορές

Print Friendly, PDF & Email