Σαββάτο 20 Οκτώβριου 2018

Eρέτρια

Δήμος Ερέτριας & ΦοΣΔΑ Συντονισμένες προσπάθειες για την διαχείριση των απορριμμάτων.

 

Την υποστήριξή του από τον Περιφερειακό Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ) ως προς την αποκομιδή των ογκωδών και των ανακυκλώσιμων απορριμμάτων για το 2017, αιτήθηκε ο Δήμος Ερέτριας.

Το αίτημα υποβλήθηκε επισήμως, με απόφαση που έλαβε το Δημοτικό Συμβούλιο, κατά την πρόσφατη (03/10) συνεδρίασή του, μετά από σχετική εισήγηση της Δημάρχου και  της  Τεχνικής  υπηρεσίας του Δήμου Ερέτριας.

ΟΙ ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΛΛΙΠΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

Με τον πληθυσμό του Δήμου Ερέτριας και τον όγκο των απορριμμάτων να πολλαπλασιάζονται κατά την τουριστική περίοδο, οι απαιτήσεις για την αποκομιδή τους αυξάνονται κατακόρυφα. Όμως, ταυτόχρονα, δεν υπάρχει ικανός αριθμός ούτε απορριμματοφόρων ή λοιπών οχημάτων – μηχανημάτων περισυλλογής ούτε προσωπικού, για την κάλυψη αυτών των αναγκών.

1. Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της τελευταίας 6 ετίας, ο Δήμος Ερέτριας περισυλλέγει κατά μέσο όρο ετησίως 9,5 τόνους απορριμμάτων. Τα απορρίμματα αυτά (στην ανάλυση δεν υπολογίζονται τα ανακυκλώσιμα) είναι κατά  36% γενικά ογκώδη και κατά το 64% οικιακά, δηλ, ζυμώσιμα.

2. Παράλληλα, παρατηρείται να αυξάνεται υπερβολικά η επιβάρυνση του Δήμου σε απορρίμματα κατά την περίοδο από τον Απρίλιο έως και τον Οκτώβριο κάθε έτους, (π.χ. τον Αύγουστο σχεδόν τριπλασιάζονται σε σχέση με τον Φεβρουάριο όπου παρουσιάζεται η πραγματική ποσότητα αποβλήτων των μονίμων κατοίκων, χωρίς τουρίστες και παραθεριστές) και άρα να αυξάνεται δραματικά το πρόβλημα της αποκομιδής τους.

3. Ο στόλος των οχημάτων – μηχανημάτων καθαριότητας του Δήμου Ερέτριας αποτελείται από 4 απορριμματοφόρα με πρέσα, 1 απορριμματοφόρο χωρίς πρέσα, 1 απορριμματοφόρο ανακύκλωσης με πρέσα και 1 φορτηγό μεταφοράς ογκωδών αντικειμένων, που είναι πεπαλαιωμένα (κατά μέσο όρο, άνω της 20 ετίας) και έχουν αυξημένο κόστος συντηρήσεων. Ενώ, εμφανίζουν συνεχείς βλάβες λόγω του αυξημένου φόρτου εργασίας, με αποτέλεσμα προβλήματα στην αποκομιδή και φαινόμενα συσσώρευσης αποριμμάτων σε σημεία περισυλλογής τους.

4. Το μόνιμο προσωπικό της Υπηρεσίας Καθαριότητας όλου του Δήμου Ερέτριας ανέρχεται σε 5 οδηγούς –ο 1 εκ των οποίων μακροχρόνια ασθενής και 11 συνοδούς απορριμματοφόρων, όταν για την κάλυψη των άμεσων αναγκών αλλά και των εργασιακών προβλέψεων (ρεπό, άδειες κλπ) απαιτούνται τουλάχιστον 9 οδηγοί και 16 συνοδοί απορριμματοφόρων.

Με βάση τα στατιστικά στοιχεία για την ποσότητα των απορριμμάτων, την ειδικότερη επιβάρυνση της περιοχής κατά την τουριστική περίοδο, τον ελλιπή και πεπαλαιωμένο στόλο οχημάτων αποκομιδής και το μη επαρκές διαθέσιμο προσωπικό καθαριότητας, διαπιστώνεται το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο Δήμος Ερέτριας για την κάλυψη των αναγκών αποκομιδής των απορριμμάτων κατά την περίοδο Απριλίου – Οκτωβρίου.

Προκειμένου να καλυφθούν και εξυπηρετηθούν αυτές οι αυξημένες ανάγκες στη συγκεκριμένη περίοδο, ο Δήμος Ερέτριας αιτείται στον ΦοΔΣΑ να υποστηρίξει το έργο του στην αποκομιδή των ογκωδών και των ανακυκλώσιμων, τόσο με οχήματα – μηχανήματα όσο και με προσωπικό.

Άρα η Δημοτική Αρχή γνωρίζοντας το έντονο πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων βεβαιώνει τους Δημότες ότι άμεσα με την :

          α) Λειτουργία ΣΜΑ

          Β) Συνεργασία με το ΦοΣΔΑ για την αποκομιδή των   ογκωδών και των ανακυκλώσιμων

          γ) Αγορά και χωροθέτηση κάδων το μείζον πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμάτων θα λυθεί για το Δήμο Ερέτριας.

 

 

 

 

 

 

 

Αναγνώστηκε 296 φορές

Print Friendly, PDF & Email