Σαββάτο 20 Οκτώβριου 2018

Eρέτρια

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ερέτριας | Ανακοίνωση για Ληξιπρόθεσμες Οφειλές

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ερέτριας

ΤΙΜΟΚΡΑΤΟΥΣ ΦΑΝΟΚΛΕΟΥΣ, 340 08 ΕΡΕΤΡΙΑ,
Τηλ.22290 64400 -2229064001- Α.Φ.Μ.: 997592208 Δ.Ο.Υ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ

H Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ερέτριας ανακοινώνει ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν.4304/2014 (ΦΕΚ 234/Α/23-10-2014), όσοι Δημότες- Καταναλωτές έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την Επιχείρηση μέχρι 30-9-2014, δύνανται με αίτηση τους που θα υποβάλλεται στα γραφεία της επιχείρησης μέχρι την Παρασκευή 14-11-2014, να υπαχθούν σε ρύθμιση οφειλών έως σαράντα (40) δόσεων και ελάχιστης καταβολής έως σαράντα (40)€/δόση.

Παρακαλούνται οι καταναλωτές να κάνουν χρήση των ευεργετικών διατάξεων και έγκαιρα, μέχρι την καταληκτική προθεσμία της 14ης Νοεμβρίου 2014, να ενταχθούν στην ρύθμιση των οφειλών τους προς την ΔΕΥΑ Ερέτριας.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας (14-11-2014) η Επιχείρηση είναι υποχρεωμένη να λάβει μέτρα, για όσους δεν ενταχθούν στη ρύθμιση, προκειμένου να εισπράξει τα οφειλόμενα ώστε να συνεχίσει την ομαλή λειτουργία της.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και προϋποθέσεις ένταξης στην ρύθμιση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο γραφείο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών της ΔΕΥΑ Ερέτριας ή στο τηλέφωνο 22290 64400 (εσωτερικό 1) στον κο Ιωάννη Βράκα ή στην κα Πετρογιάννη Σοφία.

Η Πρόεδρος

Αμφιτρίτη Αλημπατέ

Αναγνώστηκε 695 φορές

Print Friendly, PDF & Email