Τετάρτη 24 Ιούλιου 2019

«Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης – Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ΜΗΜΕΔ του έργου “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΕ ΑΜΑΡΥΝΘΙΩΝ & ΔΕ ΕΡΕΤΡΙΑΣ –Ά ΦΑΣΗ”»