Τετάρτη 24 Απρίλιου 2019

Δημοτικό Συμβούλιο – Πρόσκληση σύγκλησης τακτικής συνεδρίασης 18 – 04 – 2019

6Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗ

Αναγνώστηκε 48 φορές

Print Friendly, PDF & Email