Τρίτη 20 Φεβρουάριου 2018

Eρέτρια

Διαγωνισμός εκμίσθωσης του σχολικού κυλικείου του 2ου Δημοτικού Σχολείου Ερέτριας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερέτρια 11-5-2017

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Αρ.Πρωτ.: 83

ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ

Ν.Π.Δ.Δ.

ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ

Ταχ. Δ/νση : Τιμοκράτους Φανοκλέους, Ερέτρια

Ταχ. Κωδ. : 34008

Πληροφορίες: Αγγελοπούλου Αθανασία

Τηλ. : 22290 61741

Fax : 22290 61741

Email : sxeperet@otenet.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

(για την εκμίσθωση του σχολικού κυλικείου του 2ου Δημοτικού Σχολείου Ερέτριας)

Η Ενιαία Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ερέτριας  προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του σχολικού κυλικείου του 2ου Δημοτικού Σχολείου Ερέτριας.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής στην Ερέτρια, οδός  Τιμοκράτους Φανοκλέους (κτίριο ΔΕΥΑΕ), στις 19 Ιουνίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα  11:00 ́.

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν τις αιτήσεις τους στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής μέχρι και την Παρασκευή 16 Ιουνίου 2017 και ώρα 13:00 ́.

Τους όρους της διακήρυξης θα παραλαμβάνουν οι ενδιαφερόμενοι τις εργάσιμες ημέρες   και ώρες από το Γραφείο της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου  Ερέτριας (τηλ. 22290 61741).

                                                                                                                          Ο Πρόεδρος

                                                                                                                      Μίγγος Δημήτριος

Αναγνώστηκε 95 φορές

Print Friendly, PDF & Email