Σαββάτο 23 Ιανουάριου 2021

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΒΑΘΕΙΑΣ Δ.Ε. ΑΜΑΡΥΝΘΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΡΙΤΗ 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_signed

ΑΟΕ 228-2020 ΑΝΩ ΒΑΘΕΙΑ ΜΕ ΑΔΑ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΕΕΣ_signed

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ 5ου ΥΠΟΕΡΓΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_signed(1)

Περίληψη-Διακήρυξης ΜΕ ΑΔΑ

Περίληψη-Διακήρυξης_signed

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_signed

3. ΟΡΙΖΟΝΤ ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ 2017-2.2

12.ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ signed

19.ΦΑΥ

16.ΕΣΥ signed(1)

18.ΣΑΥ

24.240_2018_ ΑΔΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

25.ΑΔΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΑΑΥ ΜΕ ΑΔΑΜ

TED_signed ΜΕ ΑΔΑΜ

Οικονομική_προσφορά_Έργου_αρ___221220_signed

15. ΓΣΥ 2018 signed

14.ΕΤΕΠ signed

13. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ signed

11. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

10.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

9.ΤΕΥΧΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ

8. ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΟΡΥΓΜΑΤΩΝ-7

7. ΜΗΚΟΤΟΜΕΣ 2017-6.5

7. ΜΗΚΟΤΟΜΕΣ 2017-6.4

7. ΜΗΚΟΤΟΜΕΣ 2017-6.3

7. ΜΗΚΟΤΟΜΕΣ 2017-6.2

7. ΜΗΚΟΤΟΜΕΣ 2017-6.1

6. ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΑ 2017-5.2

6. ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΑ 2017-5.1

5. ΟΡΙΖΟΝΤ ΛΕΚΑΝΕΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ 2017-4.2

5. ΟΡΙΖΟΝΤ ΛΕΚΑΝΕΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ 2017-4.1

4. ΟΡΙΖΟΝΤ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΓΩΓΩΝ Α_ΒΑΘΕΙΑΣ 2017-3.2

4. ΟΡΙΖΟΝΤ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΓΩΓΩΝ Α_ΒΑΘΕΙΑΣ 2017-3.1

3. ΟΡΙΖΟΝΤ ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ 2017-2.1

2. ΑΝΑΦΟΡΑ GOOGLE-1B

1.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ _signed ΜΕ ΑΔΑΜ

1. ΓΕΝΙΚΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ-1

15. ΓΣΥ 2018 signed

 

 

Αναγνώστηκε 71 φορές

Print Friendly, PDF & Email