Τετάρτη 18 Ιούλιου 2018

Eρέτρια

Διακήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού «Αναβάθμιση – ανακατασκευή παιδικών χαρών Δήμου Ερέτριας με την προμήθεια και τοποθέτηση παιχνιδιών, δαπέδων & λοιπού αστικού εξοπλισμού»