Δευτέρα 18 Φεβρουάριου 2019

Διακήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού «Αναβάθμιση – ανακατασκευή παιδικών χαρών Δήμου Ερέτριας με την προμήθεια και τοποθέτηση παιχνιδιών, δαπέδων & λοιπού αστικού εξοπλισμού»