Σαββάτο 23 Ιανουάριου 2021

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ – ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ& ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ & ΜΗΧ/ΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΠΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020_2021 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 70.000,00 ΕΥΡΩ ΜΕ ΦΠΑ