Τρίτη 22 Μάιου 2018

Eρέτρια

Διενέργεια Τεχνικής Συνάντησης για την πράξη «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας στο Νομό Εύβοιας»

 

       

                                                                                                                               

 

    Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση  προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας στο Νομό Εύβοιας

 

Διενέργεια Τεχνικής Συνάντησης για την πράξη «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας στο Νομό Εύβοιας»

 

 

     Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Ευβοϊκή Πρωτοβουλία για την Απασχόληση και την Ανάπτυξη»  MIS 430024  που χρηματοδοτείται για την εκτέλεση της πράξης από το ΕΣΠΑ, το ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας και το Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, στο οποίο ο Δήμος Ερέτριας είναι εταίρος διενεργήθηκε μία τεχνική συνάντηση μεταξύ των συντονιστών εταίρων των Αναπτυξιακών Συμπράξεων της Στερεάς Ελλάδας.

      Η τεχνική συνάντηση διεξήχθη την Παρασκευή, 19.06.2015, από τις 11:00-14:00 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Ειρηνοδικείου Ερέτριας.

      Βασικός σκοπός της τεχνικής συνάντησης ήταν η  δικτύωση όλων των Α.Σ. των ΤΟΠΣΑ Στερεάς Ελλάδος, με στόχο την ανάπτυξη σταθερών δεσμών για την από κοινού επίτευξη των στόχων ενίσχυσης της απασχόλησης και της ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας.

 

Αναλυτικότερα, οι εργασίες της Τεχνικής Συνάντησης περιλάμβαναν τα κάτωθι:

  • Παρουσίαση των Σχεδίων Δράσης των Α.Σ.
  • Καταγραφή και αξιολόγηση των κοινών σημείων των Σχεδίων Δράσης.
  • Ανταλλαγή τεχνογνωσίας – Συλλογή και επεξεργασία μεθοδολογικών εργαλείων και πρακτικών ανεύρεσης και κινητοποίησης επιχειρήσεων για πρόσληψη ωφελουμένων.
  • Ανταλλαγή τεχνογνωσίας – Συλλογή και επεξεργασία μεθοδολογικών εργαλείων για τις καλές πρακτικές σύστασης και λειτουργίας Κοιν.Σ.Επ.

 

Τα οφέλη από τη διεξαγωγή της Τεχνικής Συνάντησης είναι τα εξής:

  • Η δικτύωση Α.Σ. του Σχεδίου Δράσης με άλλες Α.Σ. που έχουν ίδιους ή παρεμφερείς στόχους.
  • Η συστηματική και αποτελεσματική ενίσχυση των δεσμών ανάμεσα στις Α.Σ. και η διάδοση των καλών πρακτικών.
  • Η από κοινού αντιμετώπιση προβλημάτων που παρουσιάζονται κατά την υλοποίηση των Σχεδίων.

 

Τα προϊόντα της Τεχνικής Συνάντησης είναι τα ακόλουθα:

  • Μία έκθεση αναφοράς που θα προτείνει την εισαγωγή – υιοθέτηση μεθοδολογικών εργαλείων και πρακτικών ανεύρεσης και κινητοποίησης επιχειρήσεων για πρόσληψη ωφελουμένων.
  • Μια έκθεση αναφοράς που θα προτείνει την εισαγωγή – υιοθέτηση μεθοδολογικών εργαλείων και πρακτικών ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας στο σκέλος της δημιουργίας κοινωνικών επιχειρήσεων.

 

Το έργο «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας στο Νομό Εύβοιας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013 του ΕΣΠΑ, και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

 

 

 

Αναγνώστηκε 346 φορές

Print Friendly, PDF & Email