Τρίτη 22 Μάιου 2018

Eρέτρια

Διοργάνωση Ημερών Καριέρας στο Δήμο Ερέτριας για την πράξη «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας στο Νομό Εύβοιας»

 

       

                                                                                                                               

 

    Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση  προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας στο Νομό Εύβοιας

                                   

 

Eρέτρια, 22 Ιουνίου 2015

 

Διοργάνωση Ημερών Καριέρας στο Δήμο Ερέτριας για την πράξη «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας στο Νομό Εύβοιας»

 

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Ευβοϊκή Πρωτοβουλία για την Απασχόληση και την Ανάπτυξη» στο πλαίσιο της υλοποίησης της πράξης «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας στο Νομό Εύβοιας» που συγχρηματοδοτείται από το Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013 του ΕΣΠΑ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) σε συνεργασία με το Δήμο Ερέτριας και το ΕΚΠΕΘΕ διοργάνωσαν δύο Ημέρες Καριέρας, την Παρασκευή 19.06.2015 και ώρα 17:00-21:00  και το Σάββατο 20.06.2015  ώρα 10:00-15:30 και 17:00-21:00 στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Ερέτριας (Αίθουσα Εκδηλώσεων).

Στο πλαίσιο αυτό παρουσιάστηκαν εισηγήσεις από έγκριτους ακαδημαϊκούς, επιστήμονες και ερευνητές στο πεδίο της απασχόλησης, της επιχειρηματικότητας, της κοινωνικής οικονομίας και της αγοράς εργασίας καθώς και παρεμβάσεις στελεχών επιχειρήσεων – εκπροσώπων παραγωγικών τάξεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών που ενδιαφέρονται άμεσα για τα θέματα της οικονομίας, της επιχειρηματικότητας και της εύρεσης εργασίας-απασχόλησης.

Επιπρόσθετα, οι ημέρες καριέρας προσέφεραν τη  δημιουργία ευκαιριών για την ανάπτυξη δικτύων και συνεργασιών μεταξύ της Α.Σ. και τοπικών φορέων και συλλόγων (τοπικές επιχειρήσεις, επιμελητήρια και ενώσεις εργοδοτών, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών εύρεσης ανθρώπινου δυναμικού, κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης κ.λπ.). Επίσης, βασικός στόχος των εκδηλώσεων ήταν να δημιουργηθούν ευκαιρίες καριέρας, δηλαδή συναντήσεις ανέργων με υποψήφιους εργοδότες και στελέχη επιχειρήσεων που εξασφαλίζουν την άμεση επαφή μεταξύ των επιχειρήσεων και του ανθρώπινου δυναμικού που αναζητά εργασία.

Την Έναρξη των Εργασιών εκ μέρους του Δήμου Ερέτριας κήρυξε ο Αντιδήμαρχος Δήμου Ερέτριας κ. Ιωάννης Λάμπρου που τόνισε την υποστήριξη και το ενδιαφέρον της Δημάρχου Ερέτριας κας Αμφιτρίτης Αλημπατέ και του Δημοτικού Συμβουλίου Ερέτριας για την καταπολέμηση της ανεργίας και την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας. Επιπλέον, χαιρετισμό απεύθυνε ο βουλευτής Εύβοιας κ. Νικόλαος Μαυραγάνης και ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Δημήτριος Αργύρης εκ μέρους της  Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας. Επίσης, τις εργασίες των Ημερών Καριέρας παρακολούθησαν μεταξύ άλλων, δημοτικοί σύμβουλοι του Δήμου Ερέτριας, εκπρόσωποι πολλών παραγωγικών και κοινωνικών φορέων του Δήμου Ερέτριας, ερευνητές, τοπικοί επιχειρηματίες, εκπαιδευτικοί, άνεργοι, νέοι επιστήμονες, νέοι αγρότες και ωφελούμενοι του προγράμματος.

 

Την Παρασκευή, 19.06.2015 οι εργασίες της Ημέρας Καριέρας περιλάμβανε τις ακόλουθες θεματικές συνεδρίες και ομιλίες:

1η Θεματική Συνεδρία: Το έργο της Αναπτυξιακής Σύμπραξης: «Ευβοϊκή Πρωτοβουλία για την Απασχόληση και την Ανάπτυξη» και ο αντίχτυπος του στους ωφελούμενους και τις τοπικές κοινωνίες

Ομιλητές:

Ροδούλα Δρεζέκου, Στέλεχος ΕΚΠΕΘΕ, «Παρουσίαση του έργου της Αναπτυξιακής Σύμπραξης: Ευβοϊκή Πρωτοβουλία για την Απασχόληση και την Ανάπτυξη»

Βασιλική Βλαχοπαναγιώτη, Σύμβουλος Οργάνωσης και Ανθρώπινου Δυναμικού, AΚΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Α.Ε., «Η ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού ως εργαλείο ένταξης στην αγορά εργασίας»

Βασιλική Βλαχοπαναγιώτη, Διευθύντρια Συμβουλευτικών Υπηρεσιών, ΕΕΟ GROUP Α.Ε. & Μορφούλα Βλαχοπαναγιώτη, Σύμβουλος Επιχειρηματικότητας, ΕΕΟ GROUP Α.Ε., «Επιχειρηματικότητα, καινοτομία και εξωστρέφεια»

Ευάγγελος Ι. Χαϊνάς, Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού, Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας, «Αποτίμηση των δράσεων του προγράμματος. Το Τρίπολο: Ωφελούμενοι, Τοπική Κοινωνία και Επιχειρήσεις»

 

2η Θεματική Συνεδρία: «Τουρισμός, Επαγγελματική Κατάρτιση, Συμβουλευτική Υποστήριξη και Χρηματοδοτικά Εργαλεία – Προγράμματα για τις Επιχειρήσεις»

Ομιλητές:

Παναγιώτης Στέφος, Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού, Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας, Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ, «Δίκτυο Υποστήριξης Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Εργαζομένων – Ανέργων / Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ» (σύνδεση μέσω skype)

Στέφανος Καραγιάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, «Τουρισμός – μορφές – βιωσιμότητα. Προτάσεις για την Ερέτρια»

Ευάγγελος Κούκουζας, Διευθύνων Σύμβουλος Αναπτυξιακής Διαχειριστικής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, «Ενημέρωση για το ΕΣΠΑ 2014-2020: Έμφαση στα προγράμματα χρηματοδότησης ιδιωτικών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας»

Ευάγγελος Αυλωνίτης, Εκπρόσωπος «Η ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ – ΚεΔιΒιΜ2», «Επαγγελματική Κατάρτιση και απασχόληση»

Ευάγγελος Ι. Χαϊνάς, Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού, Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας, «Μεθοδολογία ανάπτυξης δικτύου υποστήριξης ανέργων και εργαζομένων σε τοπικό επίπεδο: Μηχανισμοί, εργαλεία, καλές πρακτικές και προτάσεις πολιτικής»

 

Το Σάββατο, 20.06.2015 οι εργασίες της Ημέρας Καριέρας περιλάμβανε τις ακόλουθες θεματικές συνεδρίες και ομιλίες:

1η Θεματική Συνεδρία: «Η Κοινωνική Οικονομία στην Ελλάδα σήμερα»                               Ιωάννης Θεοδώρου, Εκπαιδευτικός ΤΕΙ, Εκπαιδευτής Ενηλίκων, Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού – Εκπρόσωπος Κοιν.Σ.Επ. «ΣΥΝ-ΠΡΑΞΗ» και Δικτύου Εταίρων Κοινωνικής Πολιτικής (ΔΕΚΠ) – Εκπρόσωπος Α.Σ. «ΔΙΟΔΟΣ», «Κοινωνική Οικονομία και Επιχειρηματικότητα – Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και Τοπική Ανάπτυξη»

Ιωάννης Τσουκαλίδης, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, Φυσικός, MBA Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, Γενικός Διευθυντής Δομής & Αντώνιος Κώστας, Δρ Κοινωνικής Οικονομίας, BSc, MSc Κοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών, Επιστημονικός Διευθυντής Δομής – Ερευνητής, Δομή Στήριξης Φορέων Κοινωνικής Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας (ΔΟΜΗ ΚΟΙΝΕΠ), «Πρακτικές σύστασης, λειτουργίας και χρηματοδότησης των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.). Η εμπειρία της λειτουργίας τους σε τοπικό επίπεδο» (σύνδεση μέσω skype)

Ευάγγελος Ι. Χαϊνάς, Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού, Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας, «Ο ρόλος και η σημασία της συμβουλευτικής επιχειρηματικότητας και ενδυνάμωσης των επαγγελματικών δεξιοτήτων των ενδιαφερόμενων αναφορικά με τη σύσταση και λειτουργία μίας Κοιν.Σ.Επ.: Εργαλεία, σχεδιασμός, εφαρμογή και αξιολόγηση»

Παρέμβαση: Κωνσταντίνος Ρουκάς, Εκπρόσωπος Κοιν.Σ.Επ. «ΈΓΡΙΠΟΣ»

 

2η Θεματική Συνεδρία: «Πρακτικές συμβουλές για την ίδρυση και λειτουργία επιχειρήσεων. Επιχειρηματική ιδέα και επιχειρηματικό σχέδιο»

Βασίλειος Βαρελάς, Λογιστής, Φοροτεχνικός, «Πρακτικές συμβουλές σύστασης και λειτουργίας επιχείρησης: Φορολογιστική αντιμετώπιση»

Δημήτριος Τσούμαρης, Οικονομολόγος, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Π.Μ.Σ. στην Οργάνωση και Διοίκηση Δημόσιων Οργανισμών, Υπηρεσιών και Επιχειρήσεων, «Επιχειρηματική ευκαιρία, επιχειρηματικό σχέδιο και κανόνες συνεχούς επιτυχίας»

 

3η Θεματική Συνεδρία: «Η Διά βίου μάθηση ως εργαλείο αντιμετώπισης της ανεργίας, βελτίωσης των δεξιοτήτων, επιχειρηματικής έμπνευσης και ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής»

Κωνσταντίνος Κρόκος, Υπεύθυνος Οργάνωσης ΚΔΒΜ Δήμου Κύμης-Αλιβερίου, ΙΝΕΔΙΒΙΜ-ΓΓΔΒΜ 2013-σήμερα, «Ο ρόλος των ΚΔΒΜ στην τοπική κοινωνία»

Ευάγγελος Ι. Χαϊνάς, Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού, Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας, «Νέες τάσεις στην αγορά εργασίας: Μεθοδολογία αναζήτησης ευκαιριών κατάρτισης και δια βίου μάθησης ως μοχλός για τη βελτίωση και ενίσχυση των προσόντων και των δεξιοτήτων των πολιτών και την προώθησή τους στην αγορά εργασίας-απασχόληση»

 

1ο Θεματικό Εργαστήριο: «Σύγχρονες τεχνικές προώθησης στην εργασία & επαγγελματική καθοδήγηση»

Ευάγγελος Ι. Χαϊνάς, Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού, Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας

Κύρια θέματα ανάπτυξης του θεματικού εργαστηρίου*:

Διαχείριση επαγγελματικής σταδιοδρομίας

Επικαιροποίηση επαγγελματικών δεξιοτήτων

Τεχνικές και μέσα για τη βελτίωση του επαγγελματικού προφίλ

Μεθοδολογία αναζήτησης διαθέσιμων θέσεων εργασίας

Σύνταξη βιογραφικού σημειώματος: Παραδείγματα

Η συνέντευξη πρόσληψης / μύθοι και πραγματικότητα – Προσομοίωση

 

*Το εργαστήριο διενεργήθηκε με βιωματική προσέγγιση και τεχνικές (ασκήσεις, ομάδες εργασίας, μελέτες περίπτωσης και προσομοίωση συνέντευξης)

 

2ο Θεματικό Εργαστήριο: «Προετοιμασία για την αγορά εργασίας: Κανόνες επαγγελματικής συμπεριφοράς και δεοντολογίας»

Ευάγγελος Ι. Χαϊνάς, Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού, Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας

 

Αξίζει να επισημανθεί ότι σε κάθε θεματική συνεδρία των Ημερών Καριέρας πραγματοποιήθηκαν παρεμβάσεις από εκπροσώπους των παραγωγικών φορέων της περιοχής, των εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών και των συμμετεχόντων καθώς και  συζήτηση επί των παρουσιάσεων και των θεμάτων αναφοράς, ενώ στους συμμετέχοντες δόθηκαν βεβαιώσεις παρακολούθησης των επιστημονικών εκδηλώσεων.

 

 

Το έργο «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας στο Νομό Εύβοιας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013 του ΕΣΠΑ, και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

 

 

 

 

Αναγνώστηκε 436 φορές

Print Friendly, PDF & Email