Τρίτη 20 Φεβρουάριου 2018

Eρέτρια

Δ ι α κ ή ρ υ ξ η πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια λαμπτήρων & λοιπού ηλεκτρολογικού υλικού του Δήμου Ερέτριας

Στους συνδέσμους που ακολουθούν μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες για τη δ ι α κ ή ρ υ ξ η  πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού που αφορά την προμήθεια λαμπτήρων & λοιπού ηλεκτρολογικού υλικού του Δήμου Ερέτριας:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ & ΗΛΕΚΤΟΛΟΓΟΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΔΑ 7Κ2ΩΩΡ9-1ΘΨ(1)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014

 

Αναγνώστηκε 382 φορές

Print Friendly, PDF & Email