Παρασκεύη 21 Σεπτέμβριου 2018

Eρέτρια

Διακήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ανταλλακτικών για τη συντήρηση και επισκευή των οχημάτων και μηχανημάτων έργου για τις ανάγκες του Δήμου Ερέτριας