Κυριακή 17 Φεβρουάριου 2019

Εκπαιδευτικά προγράμματα του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Δήμου Ερέτριας

 

 

 

 

 

Ο ΔΗΜΟΣ  ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Δήμου Ερέτριας

 

 

Το Πρόγραμμα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης Δήμων Στερεάς Ελλάδας και Νοτίου Αιγαίου υλοποιείται με χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους και εστιάζει στην Εκπαίδευση και στη Διά Βίου Μάθηση ατόμων κάθε ηλικίας. Φορέας σχεδιασμού, χρηματοδότησης και παρακολούθησης είναι η Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ.) του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.

Στόχος του προγράμματος είναι μεταξύ άλλων η δημιουργία θετικής στάσης προς τη μάθηση, η ενίσχυση των ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην εκπαίδευση, η ανάπτυξη της ικανότητας προσαρμογής στις γνωστικές απαιτήσεις ενός συνεχώς εξελισσόμενου κοινωνικο-οικονομικού χώρου δράσης των ενηλίκων πολιτών, η δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου και τέλος στη σύνδεση ή επανασύνδεση με την εκπαιδευτική διαδικασία ενηλίκων, οι οποίοι για οποιονδήποτε λόγο δεν ολοκλήρωσαν την υποχρεωτική εκπαίδευση. 

Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα εκπαιδευτικά τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης και η προσκόμιση φωτοαντίγραφου της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου. Τα προσφερόμενα προγράμματα είναι 25ωρα ή 50ωρα. Η ένταξη στα τμήματα μάθησης γίνεται ανάλογα με την επιλογή του αντικειμένου μάθησης από τους ενδιαφερόμενους, τη διαθεσιμότητα των εκπαιδευτών και τηρείται σειρά προτεραιότητας με βάση με την ημερομηνία υποβολής της αίτησης

Υπογραμμίζεται ότι τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα απευθύνονται σε όλους τους ενήλικες (άνω των 18 ετών) άνεργους και εργαζόμενους, νέους, φοιτητές κ.λπ. ανεξαρτήτως φύλου, μορφωτικού επιπέδου, χώρας καταγωγής, θρησκείας ή τόπου διαμονής, με μόνη προϋπόθεση το ενδιαφέρον τους για γνώση και ενεργό συμμετοχή.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να παρακολουθήσουν τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης του Δήμου Ερέτριας προσκαλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους μέχρι τις 30 Οκτωβρίου 2015.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ή ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ που δύναται να υλοποιηθούν παρατίθενται αναλυτικά στο συνημμένο αρχείο. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν έως δύο (2) εκπαιδευτικά προγράμματα με σειρά προτεραιότητας.

Υπογραμμίζεται, ότι η συμμετοχή των εκπαιδευόμενων στα προγράμματα διά βίου μάθησης είναι δωρεάν.

Στο τέλος κάθε εκπαιδευτικού προγράμματος χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα θα υλοποιηθούν ανάλογα με τον αριθμό των αιτήσεων και τον τόπο διαμονής των ενδιαφερόμενων, σε εκπαιδευτικούς χώρους, στα κατά τόπους δημοτικά διαμερίσματα.

Τονίζεται, ότι ενδέχεται να μην μπορούν να υλοποιηθούν όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα λόγω έλλειψης εκπαιδευτών των σχετικών ειδικοτήτων.

Επίσης, οι εκπαιδευόμενοι δεν έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν το ίδιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα δύο φορές.

 

Η  αίτηση μπορεί να υποβληθεί με τους ακόλουθους τρόπους:

  • αποστέλλεται σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση kdvm907@gmail.com  είτε
    • παραδίδεται ιδιοχείρως στα γραφεία του Ν.Π.Δ.Δ. «Ο ΔΑΦΝΗΦΟΡΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ» Δήμου Ερέτριας, Τιμοκράτους Φανοκλέους 1, (Κτίριο Παιδικού Σταθμού Ερέτριας), τηλ. 22290-60605 και 22290-60630, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

Η αίτηση και το αρχείο που περιλαμβάνει τα εκπαιδευτικά προγράμματα είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα www.dafniforosapollon.gr και σε έντυπη μορφή στα γραφεία του Ν.Π.Δ.Δ. «Ο ΔΑΦΝΗΦΟΡΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ».

 

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Υπεύθυνο Εκπαίδευσης του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης του Δήμου Ερέτριας κ. Ευάγγελο Ι. Χαϊνά στα σταθερά τηλέφωνα: 22290-60605 και 22290-60630 καθώς και στο κινητό τηλέφωνο: 6978002216, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η Δήμαρχος Ερέτριας

 

Αμφιτρίτη Αλημπατέ

                                                                                     

 

Επισυνάπτονται οι θεματικές ενότητες και η αίτηση :

ΘΕΜΑΤΙΚΈΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥ 2015-2016

Αναγνώστηκε 560 φορές

Print Friendly, PDF & Email