Σαββάτο 20 Οκτώβριου 2018

Eρέτρια

Ενημέρωση για το νέο Leader στην Ερέτρια

Tην Τρίτη 5 Ιουλίου στην Ερέτρια, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, η Αναπτυξιακή Ευβοίας ΑΕ (εταιρεία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος και των Δήμων της Εύβοιας),σε συνεργασία με τον Δήμο Ερέτριας, διοργάνωσαν δράση ενημέρωσης – διαβούλευση με στόχο το σχεδιασμό και την προετοιμασία των προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας και συγκεκριμένα του Μέτρου 19  «Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του CLLD/ LEADER» και του Άξονα 4 του ΕΠΑΛΘ (που συγχρηματοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά Ταμεία Γεωργίας και Αλιείας) στο πλαίσιο της νέας προγραμματικής περιόδου  2014-2020 για την Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας.

Μέσω του εν λόγω τοπικού προγράμματος μπορούν να χρηματοδοτηθούν, ενισχυθούν και υλοποιηθούν παρεμβάσεις που αφορούν δημόσιου χαρακτήρα έργα και δράσεις, επιχειρηματική δραστηριότητα, δράσεις συλλογικών φορέων και αντίστοιχα δικαιούχοι της προβλεπόμενης ενίσχυσης δύναται να είναι ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού και φορείς τους, ιδιωτικοί φορείς, συλλογικοί φορείς κλπ.

Στην διαβούλευση  στην Ερέτρια συμμετείχαν ο Πρόεδρος της Αναπτυξιακής α.ε. κ. Γκάβαλης Σταμάτης, με στελέχη οι οποίοι παρουσίασαν και ενέλυσαν όλες τις πτυχές του προγράμματος αυτοδιοικητικοί, με επικεφαλής τη Δήμαρχο Αμφιτρίτη Αλημπατέ, εκπρόσωποι τοπικών οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών συλλογικών φορέων, επιχειρηματίες και επαγγελματίες της περιοχής.

Άπαντες, παρακολούθησαν με ιδιαίτερο  ενδιαφέρον την ενημέρωση, και ακολούθησε υποβολή ερωτήσεων, παράθεση προτάσεων, απόψεων και ιδεών καθώς και καταγραφή κατ’ αρχήν επενδυτικών ενδιαφερόντων, υποβοηθώντας έτσι στον καθορισμό της στρατηγικής του νέου τοπικού προγράμματος, ώστε να απαντά στις ευκαιρίες, ανάγκες και δυνατότητες των περιοχών εφαρμογής και να είναι υλοποιήσιμο και ρεαλιστικό, με χρηματοδότησηαπό το πρόγραμμα Leader.

Αναγνώστηκε 364 φορές

Print Friendly, PDF & Email