Τρίτη 24 Οκτώβριου 2017

Eρέτρια

Εξέταση Προσφυγής του Δήμου Ερέτριας κατά της υπ” αριθμ. πρωτ. 4988/241913/19.11.2014 απόφασης της ΓΓΑΔΘΣΕ.

 

Εξέταση Προσφυγής του Δήμου Ερέτριας κατά της υπ” αριθμ. πρωτ. 4988/241913/19.11.2014 απόφασης της ΓΓΑΔΘΣΕ.

Δείτε την απόφαση σελ. 1, σελ. 2, σελ. 3, σελ. 4

Αναγνώστηκε 275 φορές