Κυριακή 17 Φεβρουάριου 2019

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2014-2019 Δήμου Ερέτριας Στρατηγικός Σχεδιασμός (Α’Φάση)

Ο Δήμος Ερέτριας ανακοινώνει ότι θέτει σε δημόσια διαβούλευση την Α΄Φάση: Στρατηγικός Σχεδιασμός του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2014-2019, όπως εγκρίθηκε με την 35/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Στα πλαίσια της Δημόσιας Διαβούλευσης τίθεται στη διάθεση των Δημοτών και Τοπικών Φορέων του Δήμου Ερέτριας, ερωτηματολόγιο, για να διατυπώσουν τις απόψεις τους και να καταθέσουν τις προτάσεις τους.

Στοιχεία υπεύθυνης υπαλλήλου για πληροφορίες: Παπαναστασίου Αλεξάνδρα, τηλ.:2229350137

Παρακαλούμε για την υποβολή των ερωτηματολογίων μέχρι τις 24/2/2015 και ώρα 13:00.

Ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: tech.yp.d.eretrias@gmail.com

Σε έντυπη μορφή στη διεύθυνση: Ευδήμου Κραταιμένους Τ.Κ.34008 Ερέτρια υπόψη κας Παπαναστασίου Αλεξάνδρα

Ερωτηματολογιο Δημοσιας Διαβουλευσης

Γνωστοποίηση της Δημάρχου

Αναγνώστηκε 807 φορές

Print Friendly, PDF & Email