Παρασκεύη 21 Σεπτέμβριου 2018

Eρέτρια

Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 21/1/2013

Στα 3.968.084,96 ευρώ ανέρχεται το ετήσιο πρόγραμμα δράσης του Δήμου Ερέτριας, το οποίο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση και στη συνέχεια ψηφίσθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Τα χρήματα προβλέπεται να διατεθούν για έργα στους τομείς: περιβάλλον, καθαριότητα, κοινωνική μέριμνα, υγεία, παιδεία, καθημερινότητα, τουρισμός, διοίκηση, εξυπηρέτηση πολιτών και μελέτες.

Αναλυτικότερα, στον τομέα περιβάλλον/καθαριότητα προβλέπεται να υλοποιηθούν μεταξύ άλλων τα εξής έργα: κατασκευή σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων Δήμου Ερέτριας, προμήθεια εξοπλισμού συμπίεσης και μεταφοράς απορριμμάτων για τον ΣΜΑ, κατασκευή τοίχου αντιστήριξης ρέματος μουσείου, επισκευή γέφυρας στα Άνω Μάμουλα, προμήθεια 5 απορριμματοφόρων, προμήθεια 1 αυτοκινούμενου απορροφητικού σαρώθρου, προμήθεια κάδων απορριμμάτων, ενεργειακή επιθεώρηση δημοτικών κτιρίων, μελέτη ενεργειακής  αναβάθμισης σχολείων, αντικατάσταση αμιαντοσωλήνων στο δίκτυο ύδρευσης.

Στον τομέα κοινωνική μέριμνα/υγεία και παιδεία προβλέπεται να γίνουν: αναπλάσεις παιδικών χαρών, προμήθεια οργάνων και εξοπλισμού παιδικών χαρών, επισκευή-συντήρηση σχολικών κτιρίων, επισκευές – γενική ανακαίνιση σχολικών εγκαταστάσεων Γυμνασίου Λυκείου και Δημοτικών Αμαρύνθου, δημιουργία βιβλιοθήκης.

Στον άξονα δράσης για την καθημερινότητα αναμένεται να διατεθούν χρήματα στα εξής έργα: συντήρηση οδικού δικτύου Ερέτριας, κατασκευή κρασπέδων και πεζοδρομίων Αρχαίου Θεάτρου, ανάπλαση Πλατείας Ειρηνοδικείου,  ασφαλτοστρώσεις έμπροσθεν πλατείας λαϊκής Ερέτριας,  ασφαλτοστρώσεις δρόμων, ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Σέτας, ασφαλτόστρωση αγροτικού δρόμου Αμμουδιώτισας – Ξηροβούνι, βελτίωση βατότητας αγροτικών δρόμων, κατασκευή τεχνικών έργων και ασφαλτοστρώσεις , διαμόρφωση – ανακαίνιση υπογείου χώρου Δημαρχείου, ασφαλτοστρώσεις σε όλα τα δημοτικά και κοινοτικά διαμερίσματα, κατασκευή Ιρλανδικών διαβάσεων, αντικατάσταση κατεστραμμένων πλακοστρώσεων και ηλεκτροφωτισμού, αντικατάσταση ειδών σήμανσης & οδοποιίας, προμήθεια παγκακίων, κατασκευή τσιμεντοστρώσεων, απαλλοτριώσεις ακινήτων

Στον τουρισμό έχει προγραμματιστεί να γίνει η κατασκευή – επισκευή της κεντρικής πλατείας Αμαρύνθου και η ασφαλτόστρωση της καρόστρατας.

Στον άξονα δράσης της διοίκησης/εξυπηρέτησης πολιτών αναμένεται να υλοποιηθεί η ανακατασκευή του δημαρχείου Ερέτριας, η  συντήρηση των δημοτικών κτηρίων στη Σέττα και η διαμόρφωση του δημοτικού χώρου Λιβάδια για τη μεταφορά της Λαϊκής Αγοράς.

Τέλος σύμφωνα με το ετήσιο πρόγραμμα δράσης, το 2013 αναμένεται να γίνουν  τοπογραφικές αποτυπώσεις Δήμου Ερέτριας, μελέτη οριοθέτησης ρεμάτων, τοπογραφική αποτύπωση καθορισμού αιγιαλού παραλίας περιοχής Αλαμπέϊκα, βιοκλιματική μελέτη ανάπλασης Αμαρύνθου, τοπογραφική μελέτη και οριοθέτηση ρεμάτων εντός σχεδίου στο Γυμνό, μελέτη ανάπλασης στη θέση Πλάτωμα στο Γυμνό, οργάνωση κυκλοφορίας και στάθμευσης Ερέτριας και Αμαρύνθου, μελέτη νομιμοποίησης Λιμενικών Έργων Αμαρύνθου, ΓΠΣ Αμαρύνθου, επέκταση και εκσυγχρονισμός αλιευτικού καταφυγίου Αμαρύνθου.

     21 Ιανουαρίου 2013

Αναγνώστηκε 1475 φορές

Print Friendly, PDF & Email