Κυριακή 22 Οκτώβριου 2017

Eρέτρια

Εφαρμογή e-synatgografisi για κατόχους Βιβλιαρίου Οικονομικής Αδυναμίας

 

Ο Δήμος Ερέτριας εξυπηρετείται από την Πρόνοια του Δήμου Χαλκιδέων, τηλ. 22210 60152

Δείτε την εγκύκλιο σελ. 1, σελ. 2.

Αναγνώστηκε 353 φορές