Κυριακή 18 Φεβρουάριου 2018

Eρέτρια

Κοινωνκό εισόδημα αλληλεγγύης (ΚΕΑ)

Άρχισε η κατάθεση αιτήσεων για το Πρόγραμμα <<Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης>> (ΚΕΑ)  με διάρκεια από την 1η έως την 28η Φεβρουαρίου 2017.

Οι δικαιούχοι του Προγράμματος, έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν τις αιτήσεις τους με τα σχετικά δικαιολογητικά:

 1. Στα ΚΕΠ του Δήμου, στην Ερέτρια και στην Αμάρυνθο, όλες τις εργάσιμες ημέρες.

 2. Στα γραφεία της Δημοτικής Κοινότητας Αμαρύνθου καθημερινά.

 3. Στο Δημοτικό κατάστημα Ερέτριας κάθε Δευτέρα.

 4. Απευθείας ηλεκτρονική αίτηση μέσω του ιστότοπου του προγράμματος (www.keaprogram.gr) χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης

 

                              ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Δελτίο Αστυνομικής ταυτότητας

 2. Α.Μ.Κ.Α Δικαιούχου

 3. ΙΒΑΝ Λογιαριασμού δικαιούχου

 4. Έντυπο Συναίνεσης με συμπληρωμένο ΑΜΚΑ, ΑΦΜ με γνήσιο υπογραφής για τα ενήλικα πρόσωπα του νοικοκυριού (μπορείτε να το εκτυπώσετε από το www.keaprogram.gr) ή να το προμηθευτείτε στα σημεία υποβολής των αιτήσεων.

 5. Aριθμός Μητρώου ΟΑΕΔ και ημ/νία εγγραφής (για άνεργους).

 6. Βαθμός Αναπηρίας (εάν υπάρχει).

 7. Ε -mail και κινητό τηλέφωνο.

 8. Αριθμός παροχής ΔΕΗ.

 9. Πληροφορίες σχετικά με τα εισοδήματα των τελευταίων 6 Μηνών και οικονομικά στοιχεία (καταθέσεις, επενδύσεις, ακίνητη και κινητή περιουσία).

 

                          ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το ποσό της εισοδηματικής ενίσχυσης για τους δικαιούχους του ΚΕΑ που θα καταβληθεί το Μάρτιο, θα είναι το ίδιο, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης από την 1η έως την 28η Φεβρουαρίου 2017.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.keaprogram.gr  ή να επικοινωνείτε  με τις υπηρεσίες του Δήμου Ερέτριας στο τηλ.: 2229038911.  

Αναγνώστηκε 227 φορές

Print Friendly, PDF & Email