Πέμπτη 21 Φεβρουάριου 2019

Λήψη μέτρων λόγω Πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

(Ε.Σ.Κ.Ε)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Ριζαρείου 1

ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 152.33-ΧΑΛΑΝΔΡΙ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-3359900-9

FAX: 210-3359912, 210-3315581

Email: kepp@gscp.gr

Αθήνα, 30-08-2015

Αριθ. Πρωτ : 5830

ΠΡΟΣ: Ως ο Πίνακας Αποδεκτών 

ΘΕΜΑ: Λήψη μέτρων λόγω Πολύ Υψηλού Κινδύνου Πυρκαγιάς

 

ΣΧΕΤ : Η υπ’ αριθ. 2933/06-05-2015 Εγκύκλιος Γ.Γ.Π.Π/Δνση Σχεδιασμού

Με βάση τον επισυναπτόμενο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, που ισχύει για τη Δευτέρα 31-08-2015, ο κίνδυνος πυρκαγιών είναι πολύ υψηλός (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 4) και η πιθανότητα εκδήλωσης και στη συνέχεια ανάπτυξης πυρκαγιάς θεωρείται ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ.

Απαιτείται απόλυτη ετοιμότητα και συνιστούμε να λάβετε, σε ότι σας αφορά, τα αυξημένα μέτρα που προβλέπονται στα αντιπυρικά σχέδια της περιοχής ευθύνης σας και να προβείτε σε άμεση ενημέρωση όλων των αρμόδιων φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και όλων των εμπλεκόμενων Υπηρεσιών.

Επισυνάπτεται: Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς (Φ.1) 

Ο Διοικητής Ε.Σ.Κ.Ε.

Θεοδόσιος Γ. Δημακογιάννης

Υποστράτηγος ΠΣ

 

Ακριβές Αντίγραφο

-Ο-

Αξιωματικός Επιχειρήσεων 

Οπριανός Αθανάσιος

Αστ/κός Υπ/ντής

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1-7. Διευθύνσεις Πολιτικής Προστασίας Aποκεντρωμένων Διοικήσεων όλης της χώρας * * Σε συνεννόηση με Περιφέρειες να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι Δήμοι

 

8-20. Αυτοτελείς Διευθύνσεις Πολιτικής Προστασίας Περιφερειών όλης της χώρας. ** **Να ενημερωθούν οι Αντιπεριφερειάρχες και τα τμήματα πολιτικής προστασίας των ενδιαφερόμενων Π.Ε

21. Υ.ΕΘ.Α/ Γ.Ε.ΕΘ.Α/ ΕΘΚΕΠΙΧ

22. ΕΛ.ΑΣ./ Α.Ε.Α/ Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.

23. ΕΛ.ΑΣ./ Α.Ε.Α/ Δ.Γ.Α

24. ΥΠ.Ο.Υ.Ν.Τ/Α.Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ/ΚΕΠΙΧ

25. Υ.Υ/ Ε.Κ.ΕΠ.Υ

26. Υ.Υ/ Ε.Κ.Α.Β

27. Υ.E.Θ.Α/ Ε.M.Y

28. Ε.Ε.Σ.Σ.Τ.Υ / Π.Σ.Ε.Α

29. ΔΕΗ / Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία FAX: 210-5221167

30. ΑΔΜΗΕ Α.Ε/ Ε.Κ.Ε.Ε FAX: 210-6220730 & 210-5192324

31. ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε/ Κ.Π.Δ FAX: 210-8847243

32. Ο.Σ.Ε / Τμήμα ΠΣΕΑ FAX: 210-5248657

33. ΥΠΑΠΕΝ/Γεν.Δ/νση Ανάπτυξης & Προστασίας Δασών FAX: 210-5242596

34. E.Σ.Κ.Ε./199 Σ.Ε.Κ.Υ.Π.Σ./Σ.Κ.Ε.Δ.

ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1. Γραφείο Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης FAX: 213-1364401, 213-1364314

2. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής

Ανασυγκρότησης FAX: 210-6917944

 

 

 

 

Αναγνώστηκε 658 φορές

Print Friendly, PDF & Email